Karta - Singapore

Världen  > Asien > Singapore
Fil (data) (1,824 x 1,417 Pixel,  File Size : 644.38 KB,  Filformat : image/pjpeg)

182 x 141 Pixel |  456 x 354 Pixel |  912 x 708 Pixel |  1,368 x 1,062 Pixel |  1,824 x 1,417 Pixel

Karta - Information
Singapore, formellt Republiken Singapore, är en önation och stadsstat som är Sydostasiens minsta land. Det är en republik vid Malackahalvöns sydspets (skild från Malacka genom Johoresundet). Singapore gränsar till Malaysia i norr och omges i övrigt av Singaporesundet; landet har havsgräns till Indonesien i syd och sydväst. Singapore ligger 137 kilometer norr om ekvatorn.

Flera forntida hamnstäder har legat på platsen, som under historiens gång har tillhört flera imperier. Singapore var, när det koloniserades av Storbritannien på 1800-talet, en malajisk fiskeby. Det ockuperades under andra världskriget av Japan och var senare del av sammanslagningen som upprättade Federationen Malaysia. När Singapore blev självständigt var det, eftersom det hade få naturtillgångar, sociopolitiskt instabilt samt ekonomiskt underutvecklat. Utländska investeringar och snabb statsstyrd industrialisering har sedan dess skapat en ekonomi som baseras på export av elektronik och tillverkade varor; merparten av denna export sker ur Port of Singapore som är världens aktivaste hamnsystem.

Enligt det livskvalitetsindex som sammanställs av Economist Intelligence Unit har Singapore den högsta levnadsstandarden i Asien, och rankas som 11:e i världen (2004). I FN:s mer kända HDI-index kommer Singapore på 25:e plats, i Asien enbart föregånget av Japan och Hong Kong. Mätt med BNP per capita är Singapore det 22:a rikaste landet i världen. Den jämförelsevis höga rankningen hos Economist Intelligence Unit avspeglar den vikt som detta index lägger vid stabilt familjeliv och låga nivåer av brottslighet.

Mer än 90% av Singapores befolkning bor i bostadsområden som uppförts av Housing Development Board och nära hälften använder kollektivtrafik dagligen. På grund av ansträngningar att kontrollera motortrafik, bibehållande av naturlig grönska, strikt reglering av industrianläggningars lägen och utsläpp, samt andra miljövänliga åtgärder - på regerings- och privat nivå - har Singapore lyckats kontrollera sina utsläppsnivåer inom de standarder som Världshälsoorganisationen har satt.

Singapores författning upprättade staten som en representativ demokrati. Singapore förde till en början en demokratiskt socialistisk politik med inriktning på välfärdsstat. Singapores regering har dock med tiden blivit mer konservativ än vid republikens grundande. Singapore kritiseras för att, på grund av dess politiska system med ett dominerande parti, vara en begränsad demokrati.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Singapore
Karta - Singapore - 6,942 x 3,245 Pixel - 2.33 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
6,942 x 3,245  Pixel -  2.33 MB
Karta - Singapore - 4,800 x 2,800 Pixel - 3.77 MB - Public domain
4,800 x 2,800  Pixel -  3.77 MB
Karta - Singapore - 3,008 x 1,729 Pixel - 241.51 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,729  Pixel -  241.51 KB
Karta - Singapore - 2,495 x 1,834 Pixel - 830.3 KB - Public domain
2,495 x 1,834  Pixel -  830.3 KB
Karta - Singapore - 1,824 x 1,417 Pixel - 613.29 KB - Public domain
1,824 x 1,417  Pixel -  613.29 KB
Karta - Singapore - 1,824 x 1,417 Pixel - 644.38 KB - Public domain
1,824 x 1,417  Pixel -  644.38 KB