Karta - Sudan

Världen  > Afrika > Sudan
Fil (data) (1,050 x 1,328 Pixel,  File Size : 209.61 KB,  Filformat : image/jpeg)

105 x 132 Pixel |  262 x 332 Pixel |  525 x 664 Pixel |  787 x 996 Pixel |  1,050 x 1,328 Pixel

Karta - Information
Sudan (, as-Sūdān), formellt Republiken Sudan, (, Jumhūrīyat as-Sūdān), ibland kallat Nordsudan, är ett land i Nordafrika, som ofta även anses vara en del av Mellanöstern. Landet gränsar till Egypten i norr, Röda havet i nordost, Eritrea och Etiopien i öster, Sydsudan i söder, Centralafrikanska republiken i sydväst, Tchad i väst och Libyen i nordväst. Sudan är Afrikas till ytan tredje största land. Befolkningen i Sudan är en kombination av inhemska nilo-sahariskt-talande afrikaner och ättlingar till invandrare från Arabiska halvön. På grund av arabiseringsprocessen dominerar idag arabisk kultur i Sudan. Majoriteten av befolkningen i Sudan är muslimer. Nilen löper tvärs igenom landet och delar det i en östlig och en västlig del.

Sudans historia sträcker sig från antiken, och är intimt sammanflätad med Egyptens historia. I modern tid utstod landet ett sjutton år långt inbördeskrig, det första sudanesiska inbördeskriget (1955-1972), följt av etniska, religiösa och ekonomiska konflikter mellan det muslimsk-arabiska och arabiserade norra Sudan och mestadels animistiska och kristna niloter i Sydsudan. Detta ledde till andra sudanesiska inbördeskriget 1983. På grund av fortsatta politiska och militära stridigheter övertogs Sudan i en oblodig statskupp av överste Omar al-Bashir år 1989 varefter han utropade sig själv till Sudans president. Inbördeskriget slutade med undertecknandet av Naivashaavtalet som beviljade autonomi för vad som då var den södra regionen av landet. Efter en folkomröstning som hölls i januari 2011 utträdde Sydsudan den 9 juli 2011 med samtycke av Sudans president al-Bashir.

Sudan är medlem av Förenta Nationerna samt i Afrikanska unionen, Arabförbundet, Islamiska konferensorganisationen och Alliansfria staternas organisation. Landet fungerar även som observatör i Världshandelsorganisationen. Dess huvudstad är Khartoum som är landets politiska, kulturella och kommersiella centrum. Officiellt är Sudan en federal presidentialistisk representativ demokratisk republik. Det internationella samfundet anser allmänt att Sudans politik sker inom ramen för ett auktoritärt system på grund av National Congress Party (NCP) kontroll över regeringens dömande, verkställande och lagstiftande makt.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Sudan
Karta - Sudan - 3,203 x 2,805 Pixel - 5.43 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,203 x 2,805  Pixel -  5.43 MB
Karta - Sudan - 2,646 x 3,321 Pixel - 1.97 MB - Public domain
2,646 x 3,321  Pixel -  1.97 MB
Karta - Sudan - 2,058 x 1,787 Pixel - 1.76 MB - Public domain
2,058 x 1,787  Pixel -  1.76 MB
Karta - Sudan - 1,659 x 1,606 Pixel - 939.49 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,659 x 1,606  Pixel -  939.49 KB
Karta - Sudan - 1,062 x 1,288 Pixel - 275.78 KB - Public domain
1,062 x 1,288  Pixel -  275.78 KB
Karta - Sudan - 1,050 x 1,328 Pixel - 209.61 KB - Public domain
1,050 x 1,328  Pixel -  209.61 KB
Karta - Sudan - 646 x 583 Pixel - 114.35 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
646 x 583  Pixel -  114.35 KB