Karta - Transnistrien

Världen  > Europa > Transnistrien
Fil (data) (1,015 x 1,603 Pixel,  File Size : 428.84 KB,  Filformat : image/png)

101 x 160 Pixel |  253 x 400 Pixel |  507 x 801 Pixel |  761 x 1,202 Pixel |  1,015 x 1,603 Pixel

Karta - Information
Transnistrien är en region i östra Moldavien på gränsen till Ukraina och räknas som en utbrytarrepublik.

Transnistrien kallas även Dnestrien, Transdnestrien, Transdnjestr, Dnjestrrepubliken eller Dnestrrepubliken, officiellt Dnestriska moldaviska republiken (Pridnestrovie), (ryska: Приднестрóвская Молдáвская Респýблика, Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika, moldaviska: Република Молдовеняскэ Нистрянэ,
Republica Moldovenească Nistreană, ukrainska: Придністровська Молдавська Республіка,
Prydnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika), på ryska även förkortat PMR.

Efter den väpnade konflikten mellan moldaviska regeringsstyrkor och transnistriska styrkor år 1992 är regionens politiska status omstridd, och den moldaviska regeringen saknar auktoritet över området. Enligt den moldaviska regeringen är Transnistrien en "oförytterlig del av den Moldaviska Republiken, men en autonom territoriell enhet med speciell legal status". Republiken har inte erkänts av något annat erkänt land, utan bara av de delvis erkända staterna Abchazien, Nagorno-Karabach och Sydossetien. Av Europadomstolen har Ryssland ansetts utöva sådan effektiv kontroll av republiken att man blivit ansvarigt för överträdelser av Europakonventionen som skett där.

Området gränsar i väst till Moldavien, och består till största delen av en landremsa mellan floden Dnestr i väster och Ukraina i öster. Transnistriens gräns är 816 km, varav 405 km gränsar mot Ukraina. Området saknar kust. Transnistrien har en areal på 4 163 km² och en befolkning på 513 400 invånare. Huvudstad är Tiraspol med 150 000 invånare.

Transnistrien har eget postväsende, polis, tullmyndighet, militärt försvar, valuta, centralbank, konstitution, rättsväsende, skattelagstiftning, regering och parlament. Landets valuta, transnistrisk rubel, är konvertibel men växlas inte in i något annat land.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Burmesedays)
Facebook
Karta - Transnistrien
Karta - Transnistrien - 2,655 x 3,786 Pixel - 5.13 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,655 x 3,786  Pixel -  5.13 MB
Karta - Transnistrien - 1,015 x 1,603 Pixel - 428.84 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,015 x 1,603  Pixel -  428.84 KB