Karta - Turkmenistan

Världen  > Asien > Turkmenistan
Fil (data) (1,397 x 1,309 Pixel,  File Size : 184.57 KB,  Filformat : image/pjpeg)

139 x 130 Pixel |  349 x 327 Pixel |  698 x 654 Pixel |  1,047 x 981 Pixel |  1,397 x 1,309 Pixel

Karta - Information
Turkmenistan (turkmeniska: Türkmenistan) är en republik i sydvästra Centralasien. Det sträcker sig från Kaspiska havet österut till Afghanistan och gränsar i söder till Iran, och i norr till Kazakstan och Uzbekistan.

Ryssland annekterade Turkmenistan 1884 och från 1906 började man kolonisera landet. 1924 blev Turkmenistan en socialistisk sovjetrepublik. Ända in på 1930-talet rådde häftigt motstånd mot sovjetiseringen. 1991 utropade Turkmenistan sin självständighet, men i politiskt hänseende har inte mycket förändrats sen dess, och landet har i praktiken förblivit en enpartistat. Den viktigaste skillnaden är emellertid att regeringen numera kan söka lån utomlands för att kunna exploatera de väldiga reserverna av naturgas, och man söker hellre stöd från de islamiska länderna än från Ryssland.

Över 90 % av landet består av öken, varav den största delen utgörs av Karakum. Vidsträckta områden av Karakum täcker Krasnovodskplatån, och ca 10 % av öknen består av sanddyner. I öster bildar Amu-Darja en del av gränsen mot Afghanistan. Floden rann tidigare ut i Aralsjön, men sedan 1950-talet avleds en stor del av vattnet till Karakumkanalen som genomkorsar två tredjedelar av landet i västlig riktning fram till Gyzylarbat. Kanalen försörjer bomullsodlingarna med vatten, men den har också bidragit till Aralsjöns uttorkning. På den västra delen av platån sänker sig landet ner till Kaspiska havets kust.

Trots sina förekomster av naturgas och olja är Turkmenistan ett fattigt land. Industrin är föga utvecklad. Frånsett tillverkning av mattor och livsmedelsindustrin, består industrin huvudsakligen av svavel- och saltutvinning samt naturgasproduktion. 1995 sköt inflationen i höjden, och den sjunkande produktionen ledde till att den tidigare positiva handelsbalansen visade underskott. Sedan självständighetsförklaringen 1991 har endast få förändringar skett inom ekonomin. Några reformer har inte initierats, vilket har lett till ökad fattigdom och livsmedelsransonering. 1996 inträffade en katastrofal missväxt inom bomulls- och spannmålsodlingen. Ett annat stort problem är den ökade utbredningen av öknarna.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Turkmenistan
Karta - Turkmenistan - 3,038 x 2,257 Pixel - 1.19 MB - Public domain
3,038 x 2,257  Pixel -  1.19 MB
Karta - Turkmenistan - 2,000 x 1,533 Pixel - 849.64 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,533  Pixel -  849.64 KB
Karta - Turkmenistan - 1,657 x 1,257 Pixel - 1.74 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,657 x 1,257  Pixel -  1.74 MB
Karta - Turkmenistan - 1,397 x 1,310 Pixel - 417.66 KB - Public domain
1,397 x 1,310  Pixel -  417.66 KB
Karta - Turkmenistan - 1,397 x 1,310 Pixel - 526.08 KB - Public domain
1,397 x 1,310  Pixel -  526.08 KB
Karta - Turkmenistan - 1,397 x 1,309 Pixel - 184.57 KB - Public domain
1,397 x 1,309  Pixel -  184.57 KB
Karta - Turkmenistan - 1,237 x 878 Pixel - 1.07 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,237 x 878  Pixel -  1.07 MB