Karta - Västsahara

Världen  > Afrika > Västsahara
Fil (data) (2,401 x 2,871 Pixel,  File Size : 1.96 MB,  Filformat : image/pjpeg)

240 x 287 Pixel |  600 x 717 Pixel |  1,200 x 1,435 Pixel |  1,800 x 2,153 Pixel |  2,401 x 2,871 Pixel

Karta - Information
Västsahara, tidigare Spanska Sahara (eller Saguia el Hamra y Río de Oro), är ett geografiskt område i Saharaöknen söder om Marocko i norra Afrika. Området anses av FN vara icke-självstyrande område som ska avkoloniseras.

Befrielserörelsen Polisario Front (Folkfronten för befrielse av Saguia el Hamra och Rio de Oro) bildades 1973 med befrielse från spanska kolonialism som mål.

Västsahara ockuperas till stora delar sedan november 1975 av Marocko. Angränsande länder är – förutom Marocko – Algeriet och Mauretanien.

Den västsahariska staten Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR) utropades 27 februari 1976, när de sista spanska trupperna lämnade området. 84 stater har erkänt Västsahara, dock inget EU-land.

Internationella Domstolen i Haag avvisade 1975 Marockos anspråk på Spanska Sahara (Västsahara). Inget land erkänner idag Marockos rätt till Västsahara.

1991 skulle en FN-ledd folkomröstning om Västsaharas självständighet ha ägt rum som ett led i avkoloniseringen, men Marocko har förhindrat den. Sedan 2004 motsätter sig Marocko helt ett självständigt Västsahara.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Globe-trotter)
Facebook
Karta - Västsahara
Karta - Västsahara - 2,401 x 2,871 Pixel - 1.96 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,401 x 2,871  Pixel -  1.96 MB
Karta - Västsahara - 1,676 x 1,302 Pixel - 587.58 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,676 x 1,302  Pixel -  587.58 KB
Karta - Västsahara - 1,472 x 1,304 Pixel - 1.73 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,472 x 1,304  Pixel -  1.73 MB
Karta - Västsahara - 1,472 x 1,304 Pixel - 231.61 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,472 x 1,304  Pixel -  231.61 KB
Karta - Västsahara - 1,318 x 1,183 Pixel - 778.59 KB - Public domain
1,318 x 1,183  Pixel -  778.59 KB
Karta - Västsahara - 1,153 x 1,111 Pixel - 271.39 KB - Creative Commons CC0 1.0
1,153 x 1,111  Pixel -  271.39 KB
Karta - Västsahara - 1,014 x 829 Pixel - 240.85 KB - Public domain
1,014 x 829  Pixel -  240.85 KB
Karta - Västsahara - 958 x 1,156 Pixel - 122.86 KB - Public domain
958 x 1,156  Pixel -  122.86 KB