Karta - Vietnam

Världen  > Asien > Vietnam
Fil (data) (1,397 x 2,060 Pixel,  File Size : 422.6 KB,  Filformat : image/pjpeg)

139 x 206 Pixel |  349 x 515 Pixel |  698 x 1,030 Pixel |  1,047 x 1,545 Pixel |  1,397 x 2,060 Pixel

Karta - Information
Vietnam, formellt Socialistiska republiken Vietnam, ligger i Sydostasien och gränsar till Kina, Laos och Kambodja. Västra delen av landet är bergigt och bebos till stor del av minoritetsgrupper medan de kustnära områdena är flacka och består till stor del av uppodlad mark som brukas av etniska vietnameser. Landet är en enpartistat och bara kommunistpartiet är tillåtet och press- och yttrandefriheten är begränsad. Landet har under en stor del av 1900-talet utkämpat krig vilket ledde till ekonomisk tillbakagång och isolering. Under många år har landet varit ett viktigt biståndsland för Sverige. Efter att landet öppnat upp sig mot omvärlden så har turismen ökat och många utländska företag etablerat sig. Landet har över 84 miljoner invånare. Huvudstad är Hanoi som ligger i norra delen av landet medan största staden är Ho Chi Minh-staden i söder.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Vietnam
Karta - Vietnam - 1,506 x 2,520 Pixel - 1.3 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,506 x 2,520  Pixel -  1.3 MB
Karta - Vietnam - 1,397 x 2,061 Pixel - 672.27 KB - Public domain
1,397 x 2,061  Pixel -  672.27 KB
Karta - Vietnam - 1,397 x 2,061 Pixel - 830.22 KB - Public domain
1,397 x 2,061  Pixel -  830.22 KB
Karta - Vietnam - 1,397 x 2,060 Pixel - 422.6 KB - Public domain
1,397 x 2,060  Pixel -  422.6 KB
Karta - Vietnam - 1,375 x 2,841 Pixel - 5.39 MB - Public domain
1,375 x 2,841  Pixel -  5.39 MB
Karta - Vietnam - 1,220 x 1,713 Pixel - 752.74 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,220 x 1,713  Pixel -  752.74 KB
Karta - Vietnam - 1,200 x 2,349 Pixel - 1.68 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 2,349  Pixel -  1.68 MB
Karta - Vietnam - 1,000 x 1,951 Pixel - 264.06 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,951  Pixel -  264.06 KB
Karta - Vietnam - 725 x 1,380 Pixel - 363.6 KB - Public domain
725 x 1,380  Pixel -  363.6 KB
Karta - Vietnam - 367 x 724 Pixel - 336.08 KB - Creative Commons CC BY-SA 1.0
367 x 724  Pixel -  336.08 KB