Karta - Vitryssland

Världen  > Europa > Vitryssland
Fil (data) (2,858 x 2,442 Pixel,  File Size : 1016.34 KB,  Filformat : image/png)

285 x 244 Pixel |  714 x 610 Pixel |  1,429 x 1,221 Pixel |  2,143 x 1,831 Pixel |  2,858 x 2,442 Pixel

Karta - Information
Vitryssland, officiellt Republiken Vitryssland (vitryska: Белару́сь, officiellt Рэспу́бліка Белару́сь, Bjelarus, officiellt Respublika Bjelarus; ryska: Белору́ссия eller Белару́сь, officiellt Респу́блика Белару́сь, Bjelorussija eller Bjelarus, officiellt Respublika Bjelarus) är ett land i Östeuropa. Landet är en inlandsstat och gränsar till Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Vitrysslands huvudstad är Minsk.

Fram till 1991, då Vitryssland frigjorde sig från det sönderfallande Sovjetunionen och utropade sin självständighet, hette landet Vitryska socialistiska sovjetrepubliken och var en av Sovjetunionens förbundsrepubliker. Under Vitrysslands långa, dramatiska historia har landet erövrats, styrts och ibland härjats av en rad främmande överhögheter. På 500-talet koloniserades landet av slaviska folkstammar, och på 800-talet inlemmades det i Kievriket. Trehundra år senare erövrades det av invasionsstyrkor från grannlandet Litauen. På 1500-talet, då Litauen förenats med Polen, dominerade polskt inflytande. Under 1700-talet ockuperades området av Ryssland, och fortfarande är Vitryssland starkt ekonomiskt beroende av Ryssland.

Under både första och andra världskriget drabbades Vitryssland av katastrofal förstörelse. Resultatet av den tyska invasionen 1941 blev 1,3 miljoner döda och förintelse av nästan hela den judiska befolkningen. Många byggnader låg i ruiner, och huvudstaden Minsk hade jämnats med marken. Efter kriget hölls landet i ett hårt grepp av Sovjetunionen. 1986 drabbades landet av ytterligare en allvarlig katastrof genom Tjernobylolyckan i Ukraina: stora delar av jordbruksdistrikten i södra Vitryssland blev smittade av radioaktivt nedfall och är sen dess avstängda från jordbruksproduktion.

Det övervägande flacka landskapet visar upp moränterräng i norr och stora våtmarker i söder, varav flera har blivit utdikade och uppodlade. Landet har ca 11 000 sjöar och genomkorsas av en rad floder, som kompletterar det stora transportnätet av vägar och järnvägar. Vitryssland har ingen kust utan utnyttjar hamnar i Polen och Litauen för sina sjötransporter. Knappt 30 % av landet består av skogar och hedlandskap, och nästan hälften av arealen utnyttjas som jordbruksmark. De viktigaste grödorna utgörs av korn, råg, potatis, sockerbetor och lin. En mycket viktig sektor inom jordbruket är kreatursnäringen, som omfattar mjölkproduktion och svinavel.

Vitryssland har stora förekomster av torv, bergsalt och kaliumkarbonat samt en del kolreserver, men för övrigt är råvarutillgångarna obetydliga. För att kunna försörja industrin, till exempel den petrokemiska industrin och lastbilsproduktionen, är landet hänvisat till energileveranser från Ryssland som man har satt sig i stor skuld till.

Det vitryska vardagslivet präglades efter självständigheten 1991 av strejker och politisk oro. Sedan Aleksandr Lukasjenko kom till makten 1994 har dock en gradvis stabilisering skett. Detta har emellertid skett till priset av kraftigt inskränkta medborgerliga och politiska rättigheter. Under perioden 2000-2007 uppvisade ekonomin god tillväxt, till stor del genom kraftigt subventionerade olje- och gaspriser från Ryssland. Den ryska politiken har därefter förändrats och olje- och gaspriserna gradvis höjts. Detta har drabbat den vitryska ekonomin starkt negativt. Från att ha varit helt skuldfritt har landet på några få år dragit på sig en betydande utlandsskuld. Pengarna har gått direkt till att betala löner och pensioner.

Vitryssland är Europas minst demokratiska land enligt en rapport av den amerikanska organisationen Freedom House.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Arz, Stefan Ertmann)
Facebook
Karta - Vitryssland
Karta - Vitryssland - 3,038 x 2,257 Pixel - 1.94 MB - Public domain
3,038 x 2,257  Pixel -  1.94 MB
Karta - Vitryssland - 2,858 x 2,442 Pixel - 1016.34 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,858 x 2,442  Pixel -  1016.34 KB
Karta - Vitryssland - 2,582 x 2,284 Pixel - 1.38 MB - Public domain
2,582 x 2,284  Pixel -  1.38 MB
Karta - Vitryssland - 1,667 x 2,000 Pixel - 1.44 MB - Public domain
1,667 x 2,000  Pixel -  1.44 MB
Karta - Vitryssland - 1,626 x 1,451 Pixel - 299.89 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,626 x 1,451  Pixel -  299.89 KB
Karta - Vitryssland - 1,197 x 1,068 Pixel - 2.39 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,197 x 1,068  Pixel -  2.39 MB