Karta - Kanada

Världen  > Nordamerika > Kanada
Fil (data) (1,380 x 1,319 Pixel,  File Size : 571.25 KB,  Filformat : image/png)

138 x 131 Pixel |  345 x 329 Pixel |  690 x 659 Pixel |  1,035 x 989 Pixel |  1,380 x 1,319 Pixel

Karta - Information
För insektssläktet se Kanada.


Kanada (engelska och franska Canada) är ett land i Nordamerika. Kanada är med en areal om 9,958 miljoner kvadratkilometer världens näst största land till ytan, efter Ryssland. Med en folkmängd på omkring 34 miljoner är det ett av världens mest glesbefolkade länder.

Kanada gränsar till Stilla havet i väster och till Atlanten i öster och har landgräns mot USA i väster och söder. I nordöst går havsgränsen till Grönland med endast några mils avstånd mellan landmassorna på det närmaste stället. I öster har Kanada en havsgräns mot den mindre franska ögruppen Saint-Pierre och Miquelon. Norra Kanada sträcker sig nästan ända upp till Nordpolen och utgör en del av Arktis.

Kanada är en federation som består av tio provinser och tre territorier. Genom British North America Act 1867 blev Kanada en parlamentarisk demokrati och har idag drottning Elizabeth II som statsöverhuvud och hon representeras i Kanada av generalguvernör David Johnston.

I huvudstaden Ottawa i Ontario finns Kanadas parlament. Kanadas generalguvernör, som företräder statsöverhuvudet (monarken), premiärministern och oppositionsledaren har alla ett residens i Ottawa.

Kanada bestod ursprungligen av franska och brittiska kolonier, och blev sedan en brittisk dominion. Landet tillhör de stater som grundade Förenta nationerna (FN), Brittiska samväldet och Organisation internationale de la francophonie samt kallar sig ett tvåspråkigt och mångkulturellt land.

Majoritetsspråket är engelska. Franska är det dominerande språket i Québec men talas även frekvent i New Brunswick, Ontario, Nova Scotia, Prince Edward Island och Manitoba. I New Brunswick, som är tvåspråkigt på provinsnivå, är ungefär 33 procent av befolkningen fransktalande. Även i Ontario finns en stor fransktalande minoritet (fler än 500 000 personer), och även om provinsen inte officiellt är tvåspråkig så har den fransktalande minoriteten omfattande rättigheter till skydd för sitt språk. I Nunavut i norr är inuktitut det mest talade språket, och där har inuktitut också status som officiellt språk.

Kanada är ett industrialiserat och högteknologiskt land med stora naturtillgångar och hög levnadsstandard. Med sin rikliga tillgång på fossila bränslen, kärnenergi och vattenkraft är Kanada en nettoexportör av energi. Landets diversifierade ekonomi är starkt beroende av naturtillgångarna och handeln med i första hand USA, ett grannland man haft en lång och komplicerad relation till.

Motorfordon från Kanada bär nationalitetsbeteckningen CDN.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Peter Fitzgerald)
Facebook
Karta - Kanada
Karta - Kanada - 2,000 x 1,557 Pixel - 2.25 MB - Public domain
2,000 x 1,557  Pixel -  2.25 MB
Karta - Kanada - 1,680 x 1,050 Pixel - 813.56 KB - Public domain
1,680 x 1,050  Pixel -  813.56 KB
Karta - Kanada - 1,380 x 1,319 Pixel - 571.25 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,380 x 1,319  Pixel -  571.25 KB
Karta - Kanada - 1,280 x 1,128 Pixel - 493.47 KB - Public domain
1,280 x 1,128  Pixel -  493.47 KB
Karta - Kanada - 1,160 x 1,212 Pixel - 4.03 MB - Public domain
1,160 x 1,212  Pixel -  4.03 MB
Karta - Kanada - 1,084 x 920 Pixel - 223.29 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,084 x 920  Pixel -  223.29 KB
Karta - Kanada - 1,050 x 1,030 Pixel - 310.8 KB - Public domain
1,050 x 1,030  Pixel -  310.8 KB