Karta - Sverige

Världen  > Europa > Sverige
Fil (data) (996 x 1,248 Pixel,  File Size : 262.73 KB,  Filformat : image/jpeg)

99 x 124 Pixel |  249 x 312 Pixel |  498 x 624 Pixel |  747 x 936 Pixel |  996 x 1,248 Pixel

Karta - Information
Sverige, officiellt , är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge (svensk-norska gränsen) och i nordost med Finland, samt en fast förbindelse över havet med Danmark via Öresundsbron i sydväst.

Med en area på 449 964 km² är Sverige det storleksmässigt femte största landet i Europa och har en befolkning på 9,5 miljoner människor. Sverige har en låg befolkningstäthet med 21 invånare per km² men med en betydligt högre täthet i södra halvan av landet. Omkring 85 procent av befolkningen lever i tätorter och denna andel förväntas öka. Sveriges huvudstad är Stockholm, som är landets största stad med miljoner invånare i tätorten och totalt miljoner invånare i storstadsområdet. Sveriges näst största stad är Göteborg med invånare i tätorten och totalt cirka invånare i storstadsområdet. Den tredje största staden är Malmö med invånare i tätorten och i storstadsområdet.

Sverige är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system och en utvecklad ekonomi. Sverige rankas fyra i världen i The Economists "Democracy Index" och på sjunde plats i Förenta nationernas "Human Development Index". Landet har varit medlem i Europeiska unionen (EU) sedan 1 januari 1995.

Sverige urskiljde sig som en oberoende och enad stat under medeltiden. Under 1600-talet expanderade landet kraftigt under vad som har kommit att kallas stormaktstiden. Större delen av de erövrade nationerna utanför skandinaviska halvön förlorades under 1700-talet och 1800-talet. Den östra delen av Sverige, idag Finland, förlorades till Ryska imperiet år 1809. Det senaste kriget som Sverige direkt var delaktigt i var Napoleonkrigen 1814, när Sverige förlänades Norge från Danmark in i Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905. Ännu 2009 framhålls den militära alliansfriheten som en central del i Sveriges utrikespolitik, samtidigt som medlemskapet i Nato-samarbetet Partnerskap för fred lett till att Sverige skickar styrkor utomlands. Sverige deltar även i EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Sverige hade den snabbast växande ekonomin, den högsta graden av innovation och den mest konkurrenskraftiga ekonomin i Europeiska unionen under 2010.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Sverige
Karta - Sverige - 3,000 x 5,777 Pixel - 2.71 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 5,777  Pixel -  2.71 MB
Karta - Sverige - 2,514 x 3,376 Pixel - 3.07 MB - Public domain
2,514 x 3,376  Pixel -  3.07 MB
Karta - Sverige - 2,021 x 6,443 Pixel - 2.21 MB - Public domain
2,021 x 6,443  Pixel -  2.21 MB
Karta - Sverige - 996 x 1,248 Pixel - 262.73 KB - Public domain
996 x 1,248  Pixel -  262.73 KB
Karta - Sverige - 979 x 1,223 Pixel - 207.65 KB - Public domain
979 x 1,223  Pixel -  207.65 KB
Karta - Sverige - 842 x 1,837 Pixel - 540.8 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  Pixel -  540.8 KB
Karta - Sverige - 842 x 1,837 Pixel - 463.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  Pixel -  463.01 KB
Karta - Sverige - 568 x 1,343 Pixel - 400.8 KB - Public domain
568 x 1,343  Pixel -  400.8 KB