Karta - Tyskland

Världen  > Europa > Tyskland
Fil (data) (1,979 x 2,518 Pixel,  File Size : 7 MB,  Filformat : image/png)

197 x 251 Pixel |  494 x 629 Pixel |  989 x 1,259 Pixel |  1,484 x 1,888 Pixel |  1,979 x 2,518 Pixel

Karta - Information
Tyskland, formellt Förbundsrepubliken Tyskland , är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater (tyska: Bundesländer). Tyskland är ett av världens ledande industriländer. Det gränsar i norr mot Nordsjön, Östersjön och Danmark, i öster mot Polen och Tjeckien, i söder mot Österrike och Schweiz, samt i väster mot Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna.

Tysklands moderna historia präglas av andra världskriget som medförde att landet efter krigsslutet 1945 delades upp i Västtyskland (BRD) och Östtyskland (DDR). Österrike, som hade införlivats 1938, blev åter självständigt och Tyskland förlorade stora landområden som annekterades av andra länder, främst Polen. Den 3 oktober 1990 återförenades landet genom att DDR delades upp i delstater som uppgick i Västtyskland, tillsammans under namnet Tyskland.

Tyskland, i egenskap av dåvarande Västtyskland, är en av de stater som var grundande medlemmar av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951, den organisation som sedermera utvecklades till Europeiska unionen. Landet är även medlem av militäralliansen Nato sedan 1955.

Tyskland är med sina 81 miljoner invånare det näst folkrikaste landet i Europa efter Ryssland. Samtidigt är Tyskland det land i Europa som har det lägsta födelsetalet, 8,2 per 1000 invånare och år.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Lencer and NordNordWest)
Facebook
Karta - Tyskland
Karta - Tyskland - 2,041 x 2,434 Pixel - 1.3 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,041 x 2,434  Pixel -  1.3 MB
Karta - Tyskland - 1,979 x 2,518 Pixel - 7 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,979 x 2,518  Pixel -  7 MB
Karta - Tyskland - 1,446 x 1,942 Pixel - 4.25 MB - Public domain
1,446 x 1,942  Pixel -  4.25 MB
Karta - Tyskland - 1,429 x 1,745 Pixel - 257.43 KB - Public domain
1,429 x 1,745  Pixel -  257.43 KB
Karta - Tyskland - 1,073 x 1,272 Pixel - 2.02 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Pixel -  2.02 MB
Karta - Tyskland - 1,073 x 1,272 Pixel - 247.71 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Pixel -  247.71 KB
Karta - Tyskland - 1,012 x 1,248 Pixel - 381.06 KB - Public domain
1,012 x 1,248  Pixel -  381.06 KB
Karta - Tyskland - 1,000 x 1,365 Pixel - 73.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,365  Pixel -  73.01 KB
Karta - Tyskland - 1,000 x 1,397 Pixel - 296.14 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,397  Pixel -  296.14 KB