Karta - Åland

Världen  > Europa > Åland
Fil (data) (996 x 1,004 Pixel,  File Size : 138.54 KB,  Filformat : image/png)

99 x 100 Pixel |  249 x 251 Pixel |  498 x 502 Pixel |  747 x 753 Pixel |  996 x 1,004 Pixel

Karta - Information
Åland är en ögrupp mellan Egentliga Östersjön och Bottenhavet samt mellan Egentliga Finland och Sverige. Åland är en självstyrande del av republiken Finland där ögruppens svenskspråkiga status samt invånarnas svenska kultur och språk skyddas av internationella garantier. Åland är också demilitariserat, vilket innebär att det inte får finnas någon militär aktivitet på Åland i fredstid.

Genonom sin självstyrelse intar landskapet Åland en särställning i Finland. Ålands parlament har rätt att stifta egna landskapslagar och Åland har en egen flagga, egna frimärken, registreringsskyltar och en egen polis, men ingår i samma skattesystem som övriga Finland utom den kommunala beskattningen som ligger under åländsk behörighet. Åland är med i EU och har euro som valuta men Ålands särskilda status i EU gör att tax free-försäljning är tillåtet på resor till och från Åland. Avsikten med det så kallade Ålandsprotokollet med EU är att upprätthålla goda kommunikationer så att bland annat företag kan fortsätta verka på öarna.

Befolkningen på Åland uppgår till 28 502 invånare, varav 11 346 bor i den enda staden Mariehamn.

Åland är känt för sin vackra skärgård och sin sjöfartshistoria. I Mariehamn finns bland annat ett sjöfartsmuseum och museifartyget Pommern.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : para)
Facebook
Karta - Åland
Karta - Åland - 6,000 x 4,000 Pixel - 4.38 MB - Public domain
6,000 x 4,000  Pixel -  4.38 MB
Karta - Åland - 2,000 x 2,016 Pixel - 747.58 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,016  Pixel -  747.58 KB
Karta - Åland - 996 x 1,004 Pixel - 138.54 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
996 x 1,004  Pixel -  138.54 KB
Karta - Åland - 827 x 591 Pixel - 157.52 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
827 x 591  Pixel -  157.52 KB