แผนที่ - กัวเดอลุป

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > กัวเดอลุป
แฟ้ม (828 x 889 พิกเซล,  File Size : 187.7 KB,  File Format : image/png)

82 x 88 พิกเซล |  207 x 222 พิกเซล |  414 x 444 พิกเซล |  621 x 666 พิกเซล |  828 x 889 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กัวเดอลุป (, ออกเสียง) เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลแคริบเบียน มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่ 16°15′เหนือ และ 61°35′ตะวันตก กัวเดอลุปเป็นจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับจังหวัดโพ้นทะเลอื่น ๆ กัวเดอลุปยังเป็น 1 ใน 26 แคว้นของฝรั่งเศส (ในฐานะแคว้นโพ้นทะเล) ด้วย และถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสาธารณรัฐ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0  (Author : Ypsilon from Finland)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - กัวเดอลุป
แผนที่ - กัวเดอลุป - 5,000 x 4,262 พิกเซล - 4.04 MB - สาธารณสมบัติ
5,000 x 4,262  พิกเซล -  4.04 MB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 4,704 x 3,918 พิกเซล - 3.97 MB - สาธารณสมบัติ
4,704 x 3,918  พิกเซล -  3.97 MB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 4,048 x 3,275 พิกเซล - 819.48 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
4,048 x 3,275  พิกเซล -  819.48 KB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 2,000 x 1,909 พิกเซล - 236.93 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5
2,000 x 1,909  พิกเซล -  236.93 KB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 1,750 x 1,270 พิกเซล - 786.54 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,750 x 1,270  พิกเซล -  786.54 KB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 1,015 x 890 พิกเซล - 169.36 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,015 x 890  พิกเซล -  169.36 KB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 1,015 x 890 พิกเซล - 53.69 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,015 x 890  พิกเซล -  53.69 KB
แผนที่ - กัวเดอลุป - 828 x 889 พิกเซล - 187.7 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
828 x 889  พิกเซล -  187.7 KB