แผนที่ - ตาฮีตี

โลก  > โอเชียเนีย > ตาฮีตี
แฟ้ม (1,430 x 856 พิกเซล,  File Size : 484.77 KB,  File Format : image/png)

143 x 85 พิกเซล |  357 x 214 พิกเซล |  715 x 428 พิกเซล |  1,072 x 642 พิกเซล |  1,430 x 856 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ตาฮีตี เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของหมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์โปลินีเซีย ตั้งอยู่ในหมู่เกาะโซไซตี มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เกาะมีประชากร 178,133 คน จากข้อมูลการสำรวจประชากรในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 ถือเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนช์โปลินีเซีย มีจำนวนเป็น 68.6% ของทั้งหมด มีเมืองหลวงคือเมืองปาเปเอเต ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Flappiefh)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ตาฮีตี
แผนที่ - ตาฮีตี - 1,430 x 856 พิกเซล - 484.77 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,430 x 856  พิกเซล -  484.77 KB
แผนที่ - ตาฮีตี - 1,430 x 856 พิกเซล - 122.02 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,430 x 856  พิกเซล -  122.02 KB
แผนที่ - ตาฮีตี - 720 x 480 พิกเซล - 136.56 KB - สาธารณสมบัติ
720 x 480  พิกเซล -  136.56 KB