แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ
แฟ้ม (1,515 x 2,001 พิกเซล,  File Size : 737.76 KB,  File Format : image/pjpeg)

151 x 200 พิกเซล |  378 x 500 พิกเซล |  757 x 1,000 พิกเซล |  1,136 x 1,500 พิกเซล |  1,515 x 2,001 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ประกอบด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตามขอบเขตของประเทศโดยมีแม่น้ำริโอแกรนด์เป็นแนวเขตแดน ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนอเมริกากลางใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก ประกอบด้วยประเทศทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึงประเทศที่เป็นหมู่เกาะจำนวน 21 ประเทศ โดยกรีนแลนด์เป็นประเทศอยู่เหนือที่สุด และประเทศปานามาอยู่ใต้สุด มีพรมแดนติดกับทวีปอเมริกาใต้ สภาพโดยรวมแล้วประชากรในอเมริกาเหนือมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาเหนือได้แก่พื้นที่ตอนเหนือทั้งหมดของดินแดนที่เรียกว่า โลกใหม่ ซีกโลกตะวันตก หรือ ทวีปอเมริกา อเมริกาเหนือมีส่วนเชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้บริเวณคอคอดปานามา ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอเมริกาเหนือไม่ได้เริ่มจากคอคอดปานามา แต่เริ่มจากคอคอดเตวานเตเปก (Tehuantepec) ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งอยู่ในอเมริกากลาง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 3,300 x 2,938 พิกเซล - 1.66 MB - สาธารณสมบัติ
3,300 x 2,938  พิกเซล -  1.66 MB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 2,253 x 1,992 พิกเซล - 305.3 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,253 x 1,992  พิกเซล -  305.3 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 1,515 x 2,001 พิกเซล - 737.76 KB - สาธารณสมบัติ
1,515 x 2,001  พิกเซล -  737.76 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 1,514 x 2,009 พิกเซล - 759.82 KB - สาธารณสมบัติ
1,514 x 2,009  พิกเซล -  759.82 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 1,181 x 1,185 พิกเซล - 1.24 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,185  พิกเซล -  1.24 MB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 1,181 x 1,185 พิกเซล - 587.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,185  พิกเซล -  587.92 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาเหนือ - 1,000 x 651 พิกเซล - 193.34 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 651  พิกเซล -  193.34 KB