แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้

โลก  > ทวีปอเมริกาใต้
แฟ้ม (7,200 x 10,886 พิกเซล,  File Size : 7.82 MB,  File Format : image/jpeg)

720 x 1,088 พิกเซล |  1,800 x 2,721 พิกเซล |  3,600 x 5,443 พิกเซล |  5,400 x 8,164 พิกเซล |  7,200 x 10,886 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาใต้เพิ่งจะเคลื่อนมาบรรจบกับทวีปอเมริกาเหนือเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสที่มีอายุน้อยและไม่หยุดนิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น้ำแอมะซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้น

ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ ส่วนจำนวนประชากรเป็นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : South America in SRTM Shaded Relief and Colored Height)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 7,200 x 10,886 พิกเซล - 6.33 MB - สาธารณสมบัติ
7,200 x 10,886  พิกเซล -  6.33 MB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 7,200 x 10,886 พิกเซล - 7.82 MB - สาธารณสมบัติ
7,200 x 10,886  พิกเซล -  7.82 MB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 1,556 x 2,000 พิกเซล - 434.19 KB - สาธารณสมบัติ
1,556 x 2,000  พิกเซล -  434.19 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 1,519 x 2,011 พิกเซล - 632.71 KB - สาธารณสมบัติ
1,519 x 2,011  พิกเซล -  632.71 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 1,516 x 1,999 พิกเซล - 510.49 KB - สาธารณสมบัติ
1,516 x 1,999  พิกเซล -  510.49 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 1,497 x 2,000 พิกเซล - 764.39 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,497 x 2,000  พิกเซล -  764.39 KB
แผนที่ - ทวีปอเมริกาใต้ - 1,181 x 1,732 พิกเซล - 1.71 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,732  พิกเซล -  1.71 MB