แผนที่ - ทวีปเอเชีย

โลก  > ทวีปเอเชีย
แฟ้ม (2,607 x 1,796 พิกเซล,  File Size : 755 KB,  File Format : image/jpeg)

260 x 179 พิกเซล |  651 x 449 พิกเซล |  1,303 x 898 พิกเซล |  1,955 x 1,347 พิกเซล |  2,607 x 1,796 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก (ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็นพื้นดิน) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า

ตามบทนิยามที่เสนอโดยสารานุกรมบริตานิกา และสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เอเชียมีพื้นที่ 4/5 ของทวีปยูเรเชีย โดยมีส่วนตะวันตกของยูเรเชียเป็นทวีปยุโรป เอเชียตั้งอยู่ทางตะวันออกของคลองสุเอซ ตะวันออกของเทือกเขาอูราล และใต้เทือกเขาคอเคซัส (หรือแอ่งคูมา-มานิช) และทะเลสาบแคสเปียนและทะเลดำ พรมแดนตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และเหนือติดมหาสมุทรอาร์กติก มีหนึ่งประเทศตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ ไซปรัส เอเชียเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมาก ทั้งกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความผูกพันทางประวัติศาสตร์และระบบรัฐบาล
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0  (Author : Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ทวีปเอเชีย
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 2,876 x 2,094 พิกเซล - 5.9 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,876 x 2,094  พิกเซล -  5.9 MB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 2,607 x 1,796 พิกเซล - 755 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
2,607 x 1,796  พิกเซล -  755 KB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 2,503 x 2,048 พิกเซล - 1.51 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,503 x 2,048  พิกเซล -  1.51 MB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 1,801 x 2,338 พิกเซล - 3.3 MB - สาธารณสมบัติ
1,801 x 2,338  พิกเซล -  3.3 MB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 1,585 x 1,486 พิกเซล - 1.41 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,585 x 1,486  พิกเซล -  1.41 MB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 1,519 x 2,010 พิกเซล - 866.96 KB - สาธารณสมบัติ
1,519 x 2,010  พิกเซล -  866.96 KB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 1,516 x 2,010 พิกเซล - 760.67 KB - สาธารณสมบัติ
1,516 x 2,010  พิกเซล -  760.67 KB
แผนที่ - ทวีปเอเชีย - 1,181 x 1,050 พิกเซล - 684.61 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,050  พิกเซล -  684.61 KB