แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา

โลก  > ทวีปแอนตาร์กติกา
แฟ้ม (900 x 750 พิกเซล,  File Size : 613.95 KB,  File Format : image/pjpeg)

90 x 75 พิกเซล |  225 x 187 พิกเซล |  450 x 375 พิกเซล |  675 x 562 พิกเซล |  900 x 750 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แอนตาร์กติกา เป็นทวีปที่อยู่รอบขั้วโลกใต้ของโลกล้อมรอบด้วยมหาสมุทร มีตำแหน่งอยู่ตรงข้ามกับเขตอาร์กติก ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ ตัวทวีปถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยเทือกเขาทรานส์แอนตาร์กติก (transantarctic mountains) ถือว่าเป็นดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในโลก โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และยังนับเป็นดินแดนร้างแล้ง (desert) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่อาศัยถาวร (แต่มีสถานีวิจัยกระจายอยู่ทั่วทวีป) สิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นได้แก่ เพนกวิน แมวน้ำ และสาหร่าย

แม้ว่ามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการมีอยู่ของดินแดนใต้ ("Terra Australis") ย้อนไปถึงยุคโบราณ แต่ส่วนใหญ่ยอมรับกันว่ามีการพบเห็นทวีปแอนตาร์กติกาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2363 (ค.ศ. 1820) และลงเหยียบพื้นน้ำแข็งครั้งแรกในปีต่อมา อย่างไรก็ตาม แผนที่ของพลเรือเอกปีรี ไรส์ ที่เขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2056 (ค.ศ. 1513) ได้บรรจุดินแดนนี้ไว้ โดยมีรูปร่างคล้ายคลึงกับชายฝั่งแอนตาร์กติกา

ทวีปแอนตาร์กติกามีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ แต่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก (ความจริงแล้วไม่มีประชากรอยู่ถาวร) นอกจากนี้ยังเป็นทวีปที่มีระดับความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด ความชื้นเฉลี่ยและอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Teetaweepo)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 3,420 x 3,106 พิกเซล - 5.35 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,420 x 3,106  พิกเซล -  5.35 MB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 3,200 x 3,200 พิกเซล - 792.68 KB - สาธารณสมบัติ
3,200 x 3,200  พิกเซล -  792.68 KB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 2,000 x 1,646 พิกเซล - 1.72 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,646  พิกเซล -  1.72 MB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 1,611 x 1,960 พิกเซล - 664.39 KB - สาธารณสมบัติ
1,611 x 1,960  พิกเซล -  664.39 KB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 1,493 x 1,493 พิกเซล - 458.72 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,493 x 1,493  พิกเซล -  458.72 KB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 1,264 x 1,024 พิกเซล - 87.56 KB - สาธารณสมบัติ
1,264 x 1,024  พิกเซล -  87.56 KB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 1,200 x 1,200 พิกเซล - 367.64 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,200  พิกเซล -  367.64 KB
แผนที่ - ทวีปแอนตาร์กติกา - 900 x 750 พิกเซล - 613.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
900 x 750  พิกเซล -  613.95 KB