แผนที่ - นครรัฐวาติกัน

โลก  > ทวีปยุโรป > นครรัฐวาติกัน
แฟ้ม (2,888 x 2,230 พิกเซล,  File Size : 2.14 MB,  File Format : image/png)

288 x 223 พิกเซล |  722 x 557 พิกเซล |  1,444 x 1,115 พิกเซล |  2,166 x 1,672 พิกเซล |  2,888 x 2,230 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
นครรัฐวาติกัน เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล

การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ อำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ปัจจุบัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Thoroe)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - นครรัฐวาติกัน
แผนที่ - นครรัฐวาติกัน - 3,008 x 1,709 พิกเซล - 1.44 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,709  พิกเซล -  1.44 MB
แผนที่ - นครรัฐวาติกัน - 2,888 x 2,230 พิกเซล - 2.14 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,888 x 2,230  พิกเซล -  2.14 MB
แผนที่ - นครรัฐวาติกัน - 2,534 x 1,951 พิกเซล - 1.47 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,534 x 1,951  พิกเซล -  1.47 MB
แผนที่ - นครรัฐวาติกัน - 2,528 x 1,945 พิกเซล - 751.03 KB - สาธารณสมบัติ
2,528 x 1,945  พิกเซล -  751.03 KB