แผนที่ - นีอูเอ

โลก  > โอเชียเนีย > นีอูเอ
แฟ้ม (1,565 x 2,000 พิกเซล,  File Size : 583.73 KB,  File Format : image/png)

156 x 200 พิกเซล |  391 x 500 พิกเซล |  782 x 1,000 พิกเซล |  1,173 x 1,500 พิกเซล |  1,565 x 2,000 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
นีอูเอ (นีอูเอ: ; "นิวเอ") เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มักเรียกว่า "Rock of Polynesia" นีอูเอปกครองตนเอง แต่นอกจากนี้ นีอูเอยังอยู่ในความสัมพันธ์เสรี (free association) กับประเทศนิวซีแลนด์ด้วย นั่นหมายความว่าประมุขโดยชอบธรรมของนิวซีแลนด์เป็นประมุขรัฐของนีอูเอด้วย และความสัมพันธ์ทางการทูตส่วนใหญ่จะจัดโดยนิวซีแลนด์ นีอูเอตั้งอยู่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวซีแลนด์ 2,400 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมระหว่างประเทศตองกา ประเทศซามัว และหมู่เกาะคุก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Burmesedays)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - นีอูเอ
แผนที่ - นีอูเอ - 1,760 x 2,005 พิกเซล - 858.84 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,760 x 2,005  พิกเซล -  858.84 KB
แผนที่ - นีอูเอ - 1,565 x 2,000 พิกเซล - 583.73 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,565 x 2,000  พิกเซล -  583.73 KB
แผนที่ - นีอูเอ - 1,024 x 1,024 พิกเซล - 86.59 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,024 x 1,024  พิกเซล -  86.59 KB
แผนที่ - นีอูเอ - 1,000 x 1,119 พิกเซล - 95.81 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
1,000 x 1,119  พิกเซล -  95.81 KB
แผนที่ - นีอูเอ - 1,000 x 762 พิกเซล - 164.91 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 762  พิกเซล -  164.91 KB