แผนที่ - ประเทศกาตาร์

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศกาตาร์
แฟ้ม (2,018 x 3,008 พิกเซล,  File Size : 984.78 KB,  File Format : image/png)

201 x 300 พิกเซล |  504 x 752 พิกเซล |  1,009 x 1,504 พิกเซล |  1,513 x 2,256 พิกเซล |  2,018 x 3,008 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กาตาร์ หรือชื่อทางการคือ รัฐกาตาร์ เป็นรัฐเจ้าผู้ครองนคร (emirate) ในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดเล็กที่แตกมาจากคาบสมุทรอาหรับ ดังนั้นมันจึงเป็นประเทศมุสลิมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพียงประเทศเดียวที่มีสภาพเป็นเกาะ มีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีชายฝั่งริมอ่าวเปอร์เซีย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศกาตาร์
แผนที่ - ประเทศกาตาร์ - 2,039 x 2,759 พิกเซล - 3.61 MB - สาธารณสมบัติ
2,039 x 2,759  พิกเซล -  3.61 MB
แผนที่ - ประเทศกาตาร์ - 2,018 x 3,008 พิกเซล - 984.78 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,018 x 3,008  พิกเซล -  984.78 KB
แผนที่ - ประเทศกาตาร์ - 1,905 x 2,859 พิกเซล - 768.59 KB - สาธารณสมบัติ
1,905 x 2,859  พิกเซล -  768.59 KB
แผนที่ - ประเทศกาตาร์ - 1,039 x 987 พิกเซล - 94.89 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,039 x 987  พิกเซล -  94.89 KB
แผนที่ - ประเทศกาตาร์ - 998 x 1,270 พิกเซล - 285.05 KB - สาธารณสมบัติ
998 x 1,270  พิกเซล -  285.05 KB
แผนที่ - ประเทศกาตาร์ - 497 x 721 พิกเซล - 18.3 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
497 x 721  พิกเซล -  18.3 KB