แผนที่ - ประเทศกานา

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศกานา
แฟ้ม (1,398 x 1,737 พิกเซล,  File Size : 599.06 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 173 พิกเซล |  349 x 434 พิกเซล |  699 x 868 พิกเซล |  1,048 x 1,302 พิกเซล |  1,398 x 1,737 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กานา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐกานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก พรมแดนด้านตะวันตกจรดประเทศโกตดิวัวร์ ด้านตะวันออกจรดประเทศบูร์กินาฟาโซ ด้านตะวันออกจรดประเทศโตโก โดยมีชายฝั่งทะเลด้านใต้ติดกับอ่าวกินี เดิมเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรมีชื่อเรียกว่า โกลด์โคสต์ (Gold Coast)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศกานา
แผนที่ - ประเทศกานา - 2,367 x 3,092 พิกเซล - 1.87 MB - สาธารณสมบัติ
2,367 x 3,092  พิกเซล -  1.87 MB
แผนที่ - ประเทศกานา - 1,495 x 2,233 พิกเซล - 1.77 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,495 x 2,233  พิกเซล -  1.77 MB
แผนที่ - ประเทศกานา - 1,398 x 1,737 พิกเซล - 599.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,737  พิกเซล -  599.06 KB
แผนที่ - ประเทศกานา - 1,398 x 1,737 พิกเซล - 709.12 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,737  พิกเซล -  709.12 KB
แผนที่ - ประเทศกานา - 1,398 x 1,740 พิกเซล - 281.91 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,740  พิกเซล -  281.91 KB
แผนที่ - ประเทศกานา - 1,048 x 1,120 พิกเซล - 143.96 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,048 x 1,120  พิกเซล -  143.96 KB
แผนที่ - ประเทศกานา - 964 x 1,304 พิกเซล - 407.41 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
964 x 1,304  พิกเซล -  407.41 KB
แผนที่ - ประเทศกานา - 869 x 1,245 พิกเซล - 1.42 MB - สาธารณสมบัติ
869 x 1,245  พิกเซล -  1.42 MB
แผนที่ - ประเทศกานา - 851 x 1,152 พิกเซล - 506.18 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
851 x 1,152  พิกเซล -  506.18 KB
แผนที่ - ประเทศกานา - 794 x 931 พิกเซล - 964.3 KB - สาธารณสมบัติ
794 x 931  พิกเซล -  964.3 KB