แผนที่ - ประเทศกาบอง

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศกาบอง
แฟ้ม (1,398 x 1,695 พิกเซล,  File Size : 618.99 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 169 พิกเซล |  349 x 423 พิกเซล |  699 x 847 พิกเซล |  1,048 x 1,271 พิกเซล |  1,398 x 1,695 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กาบอง หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐกาบอง เป็นประเทศในตอนกลางของภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับอิเควทอเรียลกินี แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก และอ่าวกินี

กาบองปกครองโดยประธานาธิบดีที่สถาปนาตนเองขึ้นสู่อำนาจนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2503 กาบองได้นำระบบหลายพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญใหม่มาใช้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 ที่ทำให้เกิดกระบวนการการเลือกตั้งที่โปร่งใสยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการปฏิรูปสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ กาบองมีจำนวนประชากรไม่มาก แต่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนเอกชนต่างชาติ ทำให้กาบองกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคนี้
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศกาบอง
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 2,498 x 2,608 พิกเซล - 1.85 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,498 x 2,608  พิกเซล -  1.85 MB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 2,366 x 3,092 พิกเซล - 4.1 MB - สาธารณสมบัติ
2,366 x 3,092  พิกเซล -  4.1 MB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 1,398 x 1,695 พิกเซล - 587.21 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,695  พิกเซล -  587.21 KB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 1,398 x 1,695 พิกเซล - 618.99 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,695  พิกเซล -  618.99 KB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 1,329 x 1,409 พิกเซล - 2.32 MB - สาธารณสมบัติ
1,329 x 1,409  พิกเซล -  2.32 MB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 1,297 x 1,260 พิกเซล - 1.74 MB - สาธารณสมบัติ
1,297 x 1,260  พิกเซล -  1.74 MB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 1,200 x 1,114 พิกเซล - 271.34 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,114  พิกเซล -  271.34 KB
แผนที่ - ประเทศกาบอง - 815 x 965 พิกเซล - 614.93 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
815 x 965  พิกเซล -  614.93 KB