แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศกินี-บิสเซา
แฟ้ม (1,233 x 833 พิกเซล,  File Size : 1.35 MB,  File Format : image/png)

123 x 83 พิกเซล |  308 x 208 พิกเซล |  616 x 416 พิกเซล |  924 x 624 พิกเซล |  1,233 x 833 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กินี-บิสเซา หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐกินี-บิสเซา เป็นประเทศอยู่ในแอฟริกาตะวันตก เมืองหลวงชื่อว่าบิสเซา มีเนื้อที่โดยประมาณ 36,125 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศเหนือติดกับเซเนกัล ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับกินี ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก กินี-บิสเซายังมีเกาะเล็ก ๆ นอกแผ่นดินใหญ่อีกประมาณ 25 เกาะอีกด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : Sadalmelik)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา - 3,008 x 2,058 พิกเซล - 2.01 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 2,058  พิกเซล -  2.01 MB
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา - 2,709 x 2,073 พิกเซล - 1.94 MB - สาธารณสมบัติ
2,709 x 2,073  พิกเซล -  1.94 MB
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา - 1,361 x 833 พิกเซล - 168.93 KB - สาธารณสมบัติ
1,361 x 833  พิกเซล -  168.93 KB
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา - 1,233 x 833 พิกเซล - 1.35 MB - สาธารณสมบัติ
1,233 x 833  พิกเซล -  1.35 MB
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา - 1,040 x 1,120 พิกเซล - 228.13 KB - สาธารณสมบัติ
1,040 x 1,120  พิกเซล -  228.13 KB
แผนที่ - ประเทศกินี-บิสเซา - 1,000 x 658 พิกเซล - 210.41 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,000 x 658  พิกเซล -  210.41 KB