แผนที่ - ประเทศคอโมโรส

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศคอโมโรส
แฟ้ม (1,046 x 1,238 พิกเซล,  File Size : 118.82 KB,  File Format : image/jpeg)

104 x 123 พิกเซล |  261 x 309 พิกเซล |  523 x 619 พิกเซล |  784 x 928 พิกเซล |  1,046 x 1,238 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
คอโมโรส หรือชื่อทางการว่า สหภาพคอโมโรส (; คอโมโรส: Udzima wa Komori; ; ) เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา บริเวณจุดเหนือสุดของช่องแคบโมซัมบิก ระหว่างทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาดากัสการ์และทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโมซัมบิก ประเทศอื่นที่ใกล้กับคอโมโรสคือประเทศแทนซาเนียที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและประเทศเซเชลส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมืองหลวงคือ โมโรนี บนเกาะกร็องด์กอมอร์

ด้วยเนื้อที่เพียง 1,862 ตารางกิโลเมตร (719 ตารางไมล์) (ไม่รวมมายอต) ทำให้คอโมโรสเป็นประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 3 ในทวีปแอฟริกา โดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 798,000 คน (ไม่รวมมายอต) ชื่อของประเทศมาจากคำในภาษาอาหรับ (ดวงจันทร์) หมู่เกาะนี้มีเป็นที่รู้จักกันว่าประกอบไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ประเทศก่อตั้งขึ้นมาท่ามกลางหลากอารยธรรม เป็นประเทศในกลุ่มสันนิบาตอาหรับที่อยู่ทางใต้สุด ภาษาราชการมี 3 ภาษาคือ อาหรับ คอโมโรส และฝรั่งเศส (พูดกันส่วนใหญ่บนเกาะมายอต)

หมู่เกาะคอโมโรสประกอบไปด้วย 4 เกาะใหญ่บนหมู่เกาะภูเขาไฟคอโมโรส ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดคือเกาะกร็องด์กอมอร์หรืออึงกาซีจา มอเอลีหรืออึมวาลี อ็องฌูอ็องหรืออึนซวานี และทางตะวันตกเฉียงใต้สุดคือเกาะมายอตหรือมาโอเร ตลอดจนหมู่เกาะเล็ก ๆ อีกหลายเกาะ อย่างไรก็ตามรัฐบาลของคอโมโรส (หรือผู้สืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ได้รับเอกราช) ไม่เคยได้ควบคุมเกาะมายอต เพราะเกาะมายอตถูกปกครองโดยฝรั่งเศสในฐานะจังหวัดโพ้นทะเล เกาะมายอตเป็นเพียงเกาะเดียวที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ต้องการเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2517 และต่อมาฝรั่งเศสก็ได้ยับยั้งข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าคอโมโรสยังคงมีอำนาจเหนือเกาะมายอต นอกจากนี้ ผลการออกเสียงประชามติในเรื่องสถานะของดินแดนมายอตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552 เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนบนเกาะยังคงยืนยันว่าให้คงสถานะดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสต่อไป

ประเทศคอโมโรสเป็นเพียงรัฐเดียวที่เป็นทั้งสมาชิกของสหภาพแอฟริกา องค์การผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ (Francophonie) องค์การการประชุมอิสลาม สันนิบาตอาหรับ และ คณะกรรมาธิการร่วมมหาสมุทรอินเดีย ในประวัติศาสตร์ประเทศตั้งแต่ได้รับเอกราชมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 นั้นมักจะเกิดรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ในปี พ.ศ. 2551 ครึ่งหนึ่งของประชากรมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าเส้นความยากจนนานาชาติ โดยมีรายได้ต่อหัวเพียง 1.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/คน/วัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส - 2,709 x 2,073 พิกเซล - 516.09 KB - สาธารณสมบัติ
2,709 x 2,073  พิกเซล -  516.09 KB
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส - 2,000 x 1,589 พิกเซล - 460.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,589  พิกเซล -  460.92 KB
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส - 1,786 x 1,527 พิกเซล - 633.71 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,786 x 1,527  พิกเซล -  633.71 KB
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส - 1,348 x 874 พิกเซล - 197.73 KB - สาธารณสมบัติ
1,348 x 874  พิกเซล -  197.73 KB
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส - 1,046 x 1,238 พิกเซล - 118.82 KB - สาธารณสมบัติ
1,046 x 1,238  พิกเซล -  118.82 KB
แผนที่ - ประเทศคอโมโรส - 1,042 x 1,220 พิกเซล - 122.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,042 x 1,220  พิกเซล -  122.89 KB