แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศคีร์กีซสถาน
แฟ้ม (1,933 x 1,419 พิกเซล,  File Size : 776.97 KB,  File Format : image/pjpeg)

193 x 141 พิกเซล |  483 x 354 พิกเซล |  966 x 709 พิกเซล |  1,449 x 1,064 พิกเซล |  1,933 x 1,419 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
คีร์กีซสถาน (คีร์กีซและ) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีร์กีซ เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าบิชเคก (เดิมเรียกว่า ฟรุนเซ) คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน - 3,042 x 2,262 พิกเซล - 1.28 MB - สาธารณสมบัติ
3,042 x 2,262  พิกเซล -  1.28 MB
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน - 3,008 x 1,728 พิกเซล - 1.15 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  พิกเซล -  1.15 MB
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน - 2,484 x 1,761 พิกเซล - 772.03 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,484 x 1,761  พิกเซล -  772.03 KB
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน - 1,933 x 1,419 พิกเซล - 649.87 KB - สาธารณสมบัติ
1,933 x 1,419  พิกเซล -  649.87 KB
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน - 1,933 x 1,419 พิกเซล - 776.97 KB - สาธารณสมบัติ
1,933 x 1,419  พิกเซล -  776.97 KB
แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน - 1,705 x 1,015 พิกเซล - 1.54 MB - สาธารณสมบัติ
1,705 x 1,015  พิกเซล -  1.54 MB