แผนที่ - ประเทศคูเวต

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศคูเวต
แฟ้ม (1,397 x 1,630 พิกเซล,  File Size : 204.87 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 163 พิกเซล |  349 x 407 พิกเซล |  698 x 815 พิกเซล |  1,047 x 1,222 พิกเซล |  1,397 x 1,630 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
คูเวต หรือชื่อทางการคือ รัฐคูเวต เป็นรัฐเจ้าผู้ครองนคร (emirate) ที่มีขนาดเล็กและอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ริมชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย มีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย และพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศอิรัก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศคูเวต
แผนที่ - ประเทศคูเวต - 1,397 x 1,631 พิกเซล - 454.35 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,631  พิกเซล -  454.35 KB
แผนที่ - ประเทศคูเวต - 1,397 x 1,630 พิกเซล - 204.87 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,630  พิกเซล -  204.87 KB
แผนที่ - ประเทศคูเวต - 1,209 x 1,045 พิกเซล - 1.75 MB - สาธารณสมบัติ
1,209 x 1,045  พิกเซล -  1.75 MB
แผนที่ - ประเทศคูเวต - 1,000 x 875 พิกเซล - 234.98 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 875  พิกเซล -  234.98 KB
แผนที่ - ประเทศคูเวต - 465 x 544 พิกเซล - 66.39 KB - สาธารณสมบัติ
465 x 544  พิกเซล -  66.39 KB