แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศจอร์เจีย
แฟ้ม (1,213 x 850 พิกเซล,  File Size : 441.86 KB,  File Format : image/jpeg)

121 x 85 พิกเซล |  303 x 212 พิกเซล |  606 x 425 พิกเซล |  909 x 637 พิกเซล |  1,213 x 850 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
จอร์เจีย (; , Sakartvelo) เดิมระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์เมเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย - 3,033 x 2,244 พิกเซล - 1.44 MB - สาธารณสมบัติ
3,033 x 2,244  พิกเซล -  1.44 MB
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย - 2,529 x 1,386 พิกเซล - 455.9 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,529 x 1,386  พิกเซล -  455.9 KB
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย - 2,211 x 1,160 พิกเซล - 460.84 KB - สาธารณสมบัติ
2,211 x 1,160  พิกเซล -  460.84 KB
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย - 1,926 x 1,217 พิกเซล - 3.59 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,926 x 1,217  พิกเซล -  3.59 MB
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย - 1,213 x 850 พิกเซล - 441.86 KB - สาธารณสมบัติ
1,213 x 850  พิกเซล -  441.86 KB
แผนที่ - ประเทศจอร์เจีย - 1,182 x 629 พิกเซล - 1.22 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,182 x 629  พิกเซล -  1.22 MB