แผนที่ - ประเทศจอร์แดน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศจอร์แดน
แฟ้ม (1,397 x 1,757 พิกเซล,  File Size : 480.32 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 175 พิกเซล |  349 x 439 พิกเซล |  698 x 878 พิกเซล |  1,047 x 1,317 พิกเซล |  1,397 x 1,757 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก

จอร์แดนเป็นประเทศที่เกือบไม่มีทางออกสู่ทะเล มีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครอง มีชายฝั่งอ่าวอะกอบาร่วมกับอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 2,411 x 2,653 พิกเซล - 9.31 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,411 x 2,653  พิกเซล -  9.31 MB
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 2,200 x 2,800 พิกเซล - 1.75 MB - สาธารณสมบัติ
2,200 x 2,800  พิกเซล -  1.75 MB
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 1,397 x 1,757 พิกเซล - 480.32 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,757  พิกเซล -  480.32 KB
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 1,397 x 1,757 พิกเซล - 561.28 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,757  พิกเซล -  561.28 KB
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 1,194 x 1,163 พิกเซล - 1.83 MB - สาธารณสมบัติ
1,194 x 1,163  พิกเซล -  1.83 MB
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 1,088 x 1,197 พิกเซล - 145.48 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,088 x 1,197  พิกเซล -  145.48 KB
แผนที่ - ประเทศจอร์แดน - 997 x 1,091 พิกเซล - 281.88 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
997 x 1,091  พิกเซล -  281.88 KB