แผนที่ - ประเทศจาเมกา

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > ประเทศจาเมกา
แฟ้ม (3,000 x 1,609 พิกเซล,  File Size : 981.25 KB,  File Format : image/png)

300 x 160 พิกเซล |  750 x 402 พิกเซล |  1,500 x 804 พิกเซล |  2,250 x 1,206 พิกเซล |  3,000 x 1,609 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
จาเมกา เป็นประเทศที่อยู่บนเกาะในภูมิภาคหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่ เกาะจาเมกาเป็นเกาะที่มีความยาว 240 กม. และกว้าง 85 กม. และตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน มันมีระยะห่าง 635 กม. ไปทางตะวันออกของแผ่นดินใหญ่แห่งภูมิภาคอเมริกากลาง มีระยะห่าง 150 กม. ไปทางใต้ของคิวบา และ 180 กม. ไปทางตะวันตกของเกาะฮิสปันโยลาซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Burmesedays)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศจาเมกา
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 3,000 x 1,609 พิกเซล - 981.25 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 1,609  พิกเซล -  981.25 KB
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 2,038 x 1,418 พิกเซล - 408.62 KB - สาธารณสมบัติ
2,038 x 1,418  พิกเซล -  408.62 KB
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 2,038 x 1,417 พิกเซล - 463.52 KB - สาธารณสมบัติ
2,038 x 1,417  พิกเซล -  463.52 KB
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 1,870 x 900 พิกเซล - 593.57 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,870 x 900  พิกเซล -  593.57 KB
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 1,570 x 660 พิกเซล - 1.02 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,570 x 660  พิกเซล -  1.02 MB
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 1,454 x 752 พิกเซล - 347.01 KB - สาธารณสมบัติ
1,454 x 752  พิกเซล -  347.01 KB
แผนที่ - ประเทศจาเมกา - 1,134 x 546 พิกเซล - 97.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,134 x 546  พิกเซล -  97.09 KB