แผนที่ - ประเทศซานมารีโน

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศซานมารีโน
แฟ้ม (1,066 x 1,124 พิกเซล,  File Size : 201.71 KB,  File Format : image/png)

106 x 112 พิกเซล |  266 x 281 พิกเซล |  533 x 562 พิกเซล |  799 x 843 พิกเซล |  1,066 x 1,124 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ซานมารีโน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน เป็นประเทศในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในจุลรัฐยุโรป
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศซานมารีโน
แผนที่ - ประเทศซานมารีโน - 1,159 x 1,504 พิกเซล - 99.53 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,159 x 1,504  พิกเซล -  99.53 KB
แผนที่ - ประเทศซานมารีโน - 1,066 x 1,124 พิกเซล - 201.71 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,066 x 1,124  พิกเซล -  201.71 KB
แผนที่ - ประเทศซานมารีโน - 1,000 x 1,191 พิกเซล - 149.06 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,191  พิกเซล -  149.06 KB
แผนที่ - ประเทศซานมารีโน - 938 x 1,098 พิกเซล - 245.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
938 x 1,098  พิกเซล -  245.08 KB