แผนที่ - ประเทศซามัว

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศซามัว
แฟ้ม (1,995 x 1,020 พิกเซล,  File Size : 317.74 KB,  File Format : image/png)

199 x 102 พิกเซล |  498 x 255 พิกเซล |  997 x 510 พิกเซล |  1,496 x 765 พิกเซล |  1,995 x 1,020 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
รัฐเอกราชซามัว (ซามัว: ; ) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ซามัว (ซามัว: ; ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ชื่อในอดีตคือ เยอรมันซามัว ระหว่างปี พ.ศ. 2443 ถึง พ.ศ. 2457 และ ซามัวตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2540
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Burmesedays)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศซามัว
แผนที่ - ประเทศซามัว - 3,796 x 1,828 พิกเซล - 5.53 MB - สาธารณสมบัติ
3,796 x 1,828  พิกเซล -  5.53 MB
แผนที่ - ประเทศซามัว - 1,995 x 1,020 พิกเซล - 317.74 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,995 x 1,020  พิกเซล -  317.74 KB
แผนที่ - ประเทศซามัว - 1,254 x 702 พิกเซล - 406.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,254 x 702  พิกเซล -  406.86 KB