แผนที่ - ประเทศซิมบับเว

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศซิมบับเว
แฟ้ม (3,490 x 3,086 พิกเซล,  File Size : 1.72 MB,  File Format : image/jpeg)

349 x 308 พิกเซล |  872 x 771 พิกเซล |  1,745 x 1,543 พิกเซล |  2,617 x 2,314 พิกเซล |  3,490 x 3,086 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ซิมบับเว มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐซิมบับเว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ทวีปแอฟริกา อยู่ระหว่างแม่น้ำซัมเบซีและแม่น้ำลิมโปโป มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกติดกับประเทศโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับประเทศบอตสวานา และทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ มีพื้นที่ประเทศ 390,580 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ กรุงฮาราเร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : NASA)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 3,490 x 3,086 พิกเซล - 1.72 MB - สาธารณสมบัติ
3,490 x 3,086  พิกเซล -  1.72 MB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 1,566 x 1,455 พิกเซล - 1.82 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,566 x 1,455  พิกเซล -  1.82 MB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 1,398 x 1,740 พิกเซล - 599.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,740  พิกเซล -  599.75 KB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 1,398 x 1,740 พิกเซล - 684.92 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,740  พิกเซล -  684.92 KB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 1,326 x 1,159 พิกเซล - 1.38 MB - สาธารณสมบัติ
1,326 x 1,159  พิกเซล -  1.38 MB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 1,100 x 998 พิกเซล - 425.62 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,100 x 998  พิกเซล -  425.62 KB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 1,014 x 825 พิกเซล - 606.78 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,014 x 825  พิกเซล -  606.78 KB
แผนที่ - ประเทศซิมบับเว - 832 x 755 พิกเซล - 133.05 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
832 x 755  พิกเซล -  133.05 KB