แผนที่ - ประเทศซูรินาเม

โลก  > ทวีปอเมริกาใต้ > ประเทศซูรินาเม
แฟ้ม (1,006 x 1,234 พิกเซล,  File Size : 422.42 KB,  File Format : image/pjpeg)

100 x 123 พิกเซล |  251 x 308 พิกเซล |  503 x 617 พิกเซล |  754 x 925 พิกเซล |  1,006 x 1,234 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สาธารณรัฐซูรินาเม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ซูรินาเม และ ซูรินาม เดิมรู้จักกันในชื่อ "ดัตช์เกียนา" เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ระหว่างเฟรนช์เกียนาทางทิศตะวันออกกับกายอานาทางทิศตะวันตก เขตแดนทางทิศใต้ติดต่อกับบราซิล ส่วนทางเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่ทางใต้สุดของประเทศกำลังเป็นกรณีพิพาทกับกายอานาและเฟรนช์เกียนา
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 1,855 x 1,879 พิกเซล - 562.39 KB - สาธารณสมบัติ
1,855 x 1,879  พิกเซล -  562.39 KB
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 1,619 x 1,991 พิกเซล - 788.67 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,619 x 1,991  พิกเซล -  788.67 KB
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 1,290 x 1,378 พิกเซล - 2.8 MB - สาธารณสมบัติ
1,290 x 1,378  พิกเซล -  2.8 MB
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 1,181 x 1,205 พิกเซล - 233.66 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,205  พิกเซล -  233.66 KB
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 1,078 x 1,300 พิกเซล - 173.02 KB - สาธารณสมบัติ
1,078 x 1,300  พิกเซล -  173.02 KB
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 1,006 x 1,234 พิกเซล - 422.42 KB - สาธารณสมบัติ
1,006 x 1,234  พิกเซล -  422.42 KB
แผนที่ - ประเทศซูรินาเม - 910 x 927 พิกเซล - 1.71 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
910 x 927  พิกเซล -  1.71 MB