แผนที่ - ประเทศตองกา

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศตองกา
แฟ้ม (1,033 x 1,279 พิกเซล,  File Size : 132.4 KB,  File Format : image/jpeg)

103 x 127 พิกเซล |  258 x 319 พิกเซล |  516 x 639 พิกเซล |  774 x 959 พิกเซล |  1,033 x 1,279 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ตองกา หรือ โตงา มีชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรตองกา (; ปูเลอางา ฟากาตูอิโอโตงา) เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโพลินีเซีย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกา โดยทะเลอาณาเขตทางตะวันตกติดกับประเทศฟิจิ ส่วนทางตะวันออกติดกับหมู่เกาะคุก นีอูเอและอเมริกันซามัว ในขณะที่ทางทิศเหนือติดกับหมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา ประเทศซามัวและอเมริกันซามัว ชื่อประเทศในภาษาตองกาแปลว่าทิศใต้ นอกจากนี้ประเทศนี้ได้รับฉายาว่าหมู่เกาะแห่งมิตรภาพ ซึ่งกัปตันเจมส์ คุกเป็นผู้ตั้งฉายานี้

ประเทศตองกาเป็นประเทศขนาดเล็กมีเนื้อที่เพียง 747 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 189 ของโลก หมู่เกาะตองกาประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 169 เกาะ โดยมีเพียง 36 เกาะเท่านั้นที่มีการอยู่อาศัย เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะตองกาตาปู ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์กลางการปกครองคือนูกูอะโลฟา เกาะส่วนใหญ่ของตองกาเป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของปะการัง ประชากรของตองกามีทั้งสิ้น 103,036 คน

สันนิษฐานว่ามนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยในตองกาครั้งแรกเมื่อ 826 ± 8 ปีก่อนคริสตกาล ตองกาเริ่มก่อตั้งอาณาจักรเป็นของตนเองในปี ค.ศ. 950 ชื่อว่าจักรวรรดิตูอิตองกา ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ตูอิตองกา ตูอิฮาอะตากาเลาอาและตูอิกาโนกูโปลู ต่อมาได้เกิดสงครามกลางเมือง ในท้ายที่สุดตูอิกาโนกูโปลูเตาฟาอาเฮาได้รับชัยชนะจึงรวบรวมดินแดนทั้งหมดก่อตั้งอาณาจักรโพลินีเซีย ตองกาเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถปกป้องตนเองจากการตกเป็นดินแดนอาณานิคมของชาติตะวันตก ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศตองกาจัดการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศตองกา
แผนที่ - ประเทศตองกา - 1,033 x 1,279 พิกเซล - 132.4 KB - สาธารณสมบัติ
1,033 x 1,279  พิกเซล -  132.4 KB
แผนที่ - ประเทศตองกา - 1,000 x 2,589 พิกเซล - 646.17 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 2,589  พิกเซล -  646.17 KB
แผนที่ - ประเทศตองกา - 1,000 x 2,589 พิกเซล - 88.44 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 2,589  พิกเซล -  88.44 KB