แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศติมอร์-เลสเต
แฟ้ม (1,397 x 1,310 พิกเซล,  File Size : 283.95 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 131 พิกเซล |  349 x 327 พิกเซล |  698 x 655 พิกเซล |  1,047 x 982 พิกเซล |  1,397 x 1,310 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ติมอร์-เลสเต หรือ ติมอร์ตะวันออก มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเกาะติมอร์ด้านตะวันออก เกาะอาเตาโร (Atauro) และเกาะจาโก (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และเขตโอเอกูซี (Oecusse) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะติมอร์ ติมอร์ตะวันออกถูกล้อมรอบโดยพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซีย

แต่เดิมประเทศติมอร์-เลสเตถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เมื่อประเทศติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน ก็ได้ตกลงว่าจะเรียกประเทศอย่างเป็นทางการว่า "ติมอร์-เลสเต" (Timor-Leste) ซึ่งเป็นชื่อในภาษาโปรตุเกส
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 2,975 x 2,313 พิกเซล - 1.22 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,975 x 2,313  พิกเซล -  1.22 MB
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 2,000 x 1,223 พิกเซล - 656.64 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,223  พิกเซล -  656.64 KB
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 1,701 x 1,040 พิกเซล - 645.41 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,701 x 1,040  พิกเซล -  645.41 KB
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 1,397 x 1,311 พิกเซล - 265.69 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,311  พิกเซล -  265.69 KB
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 1,397 x 1,310 พิกเซล - 283.95 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,310  พิกเซล -  283.95 KB
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 1,156 x 859 พิกเซล - 151.07 KB - สาธารณสมบัติ
1,156 x 859  พิกเซล -  151.07 KB
แผนที่ - ประเทศติมอร์-เลสเต - 1,000 x 433 พิกเซล - 17.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 433  พิกเซล -  17.95 KB