แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศทาจิกิสถาน
แฟ้ม (1,398 x 1,417 พิกเซล,  File Size : 382.85 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 141 พิกเซล |  349 x 354 พิกเซล |  699 x 708 พิกเซล |  1,048 x 1,062 พิกเซล |  1,398 x 1,417 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ทาจิกิสถาน หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 3,039 x 2,163 พิกเซล - 1.58 MB - สาธารณสมบัติ
3,039 x 2,163  พิกเซล -  1.58 MB
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 3,008 x 2,200 พิกเซล - 1.44 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 2,200  พิกเซล -  1.44 MB
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 2,016 x 2,032 พิกเซล - 1.52 MB - สาธารณสมบัติ
2,016 x 2,032  พิกเซล -  1.52 MB
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 2,000 x 1,485 พิกเซล - 1.01 MB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 1,485  พิกเซล -  1.01 MB
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 1,398 x 1,417 พิกเซล - 382.85 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,417  พิกเซล -  382.85 KB
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 1,249 x 908 พิกเซล - 1.32 MB - สาธารณสมบัติ
1,249 x 908  พิกเซล -  1.32 MB
แผนที่ - ประเทศทาจิกิสถาน - 1,191 x 903 พิกเซล - 210.2 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,191 x 903  พิกเซล -  210.2 KB