แผนที่ - ประเทศนามิเบีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศนามิเบีย
แฟ้ม (1,045 x 1,306 พิกเซล,  File Size : 167.4 KB,  File Format : image/jpeg)

104 x 130 พิกเซล |  261 x 326 พิกเซล |  522 x 653 พิกเซล |  783 x 979 พิกเซล |  1,045 x 1,306 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
นามิเบีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐนามิเบีย เป็นประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มีพรมแดนติดด้านเหนือกับประเทศแองโกลา และแซมเบีย ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซิมบับเว ทางตะวันออกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ นามิเนียได้รับเอกราชคืนจากประเทศแอฟริกาใต้เมื่อ พ.ศ. 2533 มีเมืองหลวงชื่อวินด์ฮุก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 2,094 x 1,934 พิกเซล - 2.23 MB - สาธารณสมบัติ
2,094 x 1,934  พิกเซล -  2.23 MB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 2,058 x 1,917 พิกเซล - 4.13 MB - สาธารณสมบัติ
2,058 x 1,917  พิกเซล -  4.13 MB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,806 x 1,739 พิกเซล - 1.66 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,806 x 1,739  พิกเซล -  1.66 MB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,626 x 1,443 พิกเซล - 1.3 MB - สาธารณสมบัติ
1,626 x 1,443  พิกเซล -  1.3 MB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,626 x 1,443 พิกเซล - 448.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,626 x 1,443  พิกเซล -  448.75 KB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,500 x 1,461 พิกเซล - 980.19 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,500 x 1,461  พิกเซล -  980.19 KB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,300 x 1,252 พิกเซล - 237.45 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,300 x 1,252  พิกเซล -  237.45 KB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,166 x 1,077 พิกเซล - 323.53 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,166 x 1,077  พิกเซล -  323.53 KB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 1,045 x 1,306 พิกเซล - 167.4 KB - สาธารณสมบัติ
1,045 x 1,306  พิกเซล -  167.4 KB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 954 x 734 พิกเซล - 679.02 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
954 x 734  พิกเซล -  679.02 KB
แผนที่ - ประเทศนามิเบีย - 776 x 590 พิกเซล - 577.5 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
776 x 590  พิกเซล -  577.5 KB