แผนที่ - ประเทศนาอูรู

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศนาอูรู
แฟ้ม (994 x 1,232 พิกเซล,  File Size : 192.14 KB,  File Format : image/jpeg)

99 x 123 พิกเซล |  248 x 308 พิกเซล |  497 x 616 พิกเซล |  745 x 924 พิกเซล |  994 x 1,232 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
นาอูรู มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐนาอูรู เป็นประเทศสาธารณรัฐบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดคือเกาะบานาบาของประเทศคิริบาส นาอูรูเป็นประเทศเกาะที่เล็กที่สุด ครอบคลุมพื้นที่เพียง 21 ตารางกิโลเมตร

ประชากรเริ่มแรกของนาอูรูคือชาวไมโครนีเซียและชาวโพลินีเซีย ก่อนจะถูกยึดครองเป็นอาณานิคมของเยอรมนี และต่อมากลายเป็นดินแดนในการปกครองของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักรหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เกาะนี้ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนจะเข้าสู่ดินแดนในภาวะพึ่งพิงอีกครั้ง นาอูรูเป็นประเทศเอกราชในปีพ.ศ. 2511
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศนาอูรู
แผนที่ - ประเทศนาอูรู - 2,776 x 2,137 พิกเซล - 982.74 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,776 x 2,137  พิกเซล -  982.74 KB
แผนที่ - ประเทศนาอูรู - 2,000 x 1,540 พิกเซล - 519.21 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,540  พิกเซล -  519.21 KB
แผนที่ - ประเทศนาอูรู - 1,062 x 1,000 พิกเซล - 101.83 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,062 x 1,000  พิกเซล -  101.83 KB
แผนที่ - ประเทศนาอูรู - 1,021 x 1,125 พิกเซล - 326.02 KB - สาธารณสมบัติ
1,021 x 1,125  พิกเซล -  326.02 KB
แผนที่ - ประเทศนาอูรู - 994 x 1,232 พิกเซล - 192.14 KB - สาธารณสมบัติ
994 x 1,232  พิกเซล -  192.14 KB