แผนที่ - ประเทศบอตสวานา

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศบอตสวานา
แฟ้ม (1,010 x 1,246 พิกเซล,  File Size : 278.88 KB,  File Format : image/jpeg)

101 x 124 พิกเซล |  252 x 311 พิกเซล |  505 x 623 พิกเซล |  757 x 934 พิกเซล |  1,010 x 1,246 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
บอตสวานา (อังกฤษและ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐบอตสวานา เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตดังนี้ ทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ทิศตะวันตกติดกับประเทศนามิเบีย ทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศซิมบับเว
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 2,000 x 2,122 พิกเซล - 301.38 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,122  พิกเซล -  301.38 KB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 1,502 x 1,434 พิกเซล - 623.93 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,502 x 1,434  พิกเซล -  623.93 KB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 1,440 x 1,353 พิกเซล - 1.36 MB - สาธารณสมบัติ
1,440 x 1,353  พิกเซล -  1.36 MB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 1,125 x 1,096 พิกเซล - 1.46 MB - สาธารณสมบัติ
1,125 x 1,096  พิกเซล -  1.46 MB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 1,010 x 1,246 พิกเซล - 278.88 KB - สาธารณสมบัติ
1,010 x 1,246  พิกเซล -  278.88 KB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 835 x 829 พิกเซล - 373.37 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
835 x 829  พิกเซล -  373.37 KB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 737 x 902 พิกเซล - 601.46 KB - สาธารณสมบัติ
737 x 902  พิกเซล -  601.46 KB
แผนที่ - ประเทศบอตสวานา - 736 x 846 พิกเซล - 450.93 KB - สาธารณสมบัติ
736 x 846  พิกเซล -  450.93 KB