แผนที่ - ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
แฟ้ม (1,409 x 1,428 พิกเซล,  File Size : 634.1 KB,  File Format : image/pjpeg)

140 x 142 พิกเซล |  352 x 357 พิกเซล |  704 x 714 พิกเซล |  1,056 x 1,071 พิกเซล |  1,409 x 1,428 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (; บอสเนีย: ) บางครั้งย่อเป็น Bosnia, BiH, БиХ เป็นประเทศบอลข่านตะวันตกที่มีภูเขามาก เมืองหลวงชื่อซาราเยโว เดิมเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในหกแห่งของยูโกสลาเวียเดิม ได้รับเอกราชในสงครามยูโกสลาเวียในช่วงทศวรรษ 90 และเนื่องจากข้อตกลงเดย์ตัน จึงเป็นรัฐในอารักขาของชุมชนนานาชาติ ปกครองโดยตัวแทนระดับสูงที่เลือกโดยคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ (UN Security Council) ทั้งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันไม่มีฐานะทางการเมือง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา