แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศบังกลาเทศ
แฟ้ม (1,414 x 2,126 พิกเซล,  File Size : 287.04 KB,  File Format : image/pjpeg)

141 x 212 พิกเซล |  353 x 531 พิกเซล |  707 x 1,063 พิกเซล |  1,060 x 1,594 พิกเซล |  1,414 x 2,126 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
บังกลาเทศ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งครอบครองเนื้อที่ในส่วนตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล คำว่า "บังกลาเทศ (Bangladesh)" แปลว่า "ประเทศแห่งเบงกอล" ถูกล้อมรอบประเทศอินเดีย 3 ด้าน ยกเว้นพรมแดนด้านใต้ติดอ่าวเบงกอล และตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศพม่า
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 2,348 x 2,948 พิกเซล - 1.95 MB - สาธารณสมบัติ
2,348 x 2,948  พิกเซล -  1.95 MB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 2,214 x 2,394 พิกเซล - 674.32 KB - สาธารณสมบัติ
2,214 x 2,394  พิกเซล -  674.32 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,678 x 2,074 พิกเซล - 2.43 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,678 x 2,074  พิกเซล -  2.43 MB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,598 x 2,164 พิกเซล - 637.27 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,598 x 2,164  พิกเซล -  637.27 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,531 x 2,138 พิกเซล - 617.02 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,531 x 2,138  พิกเซล -  617.02 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,414 x 2,128 พิกเซล - 588.76 KB - สาธารณสมบัติ
1,414 x 2,128  พิกเซล -  588.76 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,414 x 2,126 พิกเซล - 287.04 KB - สาธารณสมบัติ
1,414 x 2,126  พิกเซล -  287.04 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,413 x 2,128 พิกเซล - 631.49 KB - สาธารณสมบัติ
1,413 x 2,128  พิกเซล -  631.49 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 1,115 x 1,248 พิกเซล - 335.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,115 x 1,248  พิกเซล -  335.08 KB
แผนที่ - ประเทศบังกลาเทศ - 914 x 1,194 พิกเซล - 144.07 KB - สาธารณสมบัติ
914 x 1,194  พิกเซล -  144.07 KB