แผนที่ - ประเทศปากีสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศปากีสถาน
แฟ้ม (1,403 x 1,892 พิกเซล,  File Size : 276.91 KB,  File Format : image/pjpeg)

140 x 189 พิกเซล |  350 x 473 พิกเซล |  701 x 946 พิกเซล |  1,052 x 1,419 พิกเซล |  1,403 x 1,892 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ปากีสถาน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" ซึ่งมีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซียนั้น มาจากการรวมชื่อดินแดนในประเทศนี้ ประกอบด้วยปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 3,063 x 4,003 พิกเซล - 3.05 MB - สาธารณสมบัติ
3,063 x 4,003  พิกเซล -  3.05 MB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 3,032 x 2,572 พิกเซล - 591.39 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,032 x 2,572  พิกเซล -  591.39 KB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 3,032 x 2,572 พิกเซล - 464.5 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,032 x 2,572  พิกเซล -  464.5 KB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 3,000 x 2,708 พิกเซล - 849.59 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 2,708  พิกเซล -  849.59 KB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 2,365 x 1,890 พิกเซล - 1.93 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,365 x 1,890  พิกเซล -  1.93 MB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 1,973 x 1,938 พิกเซล - 5.64 MB - สาธารณสมบัติ
1,973 x 1,938  พิกเซล -  5.64 MB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 1,726 x 1,698 พิกเซล - 3.25 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,726 x 1,698  พิกเซล -  3.25 MB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 1,403 x 1,892 พิกเซล - 581.33 KB - สาธารณสมบัติ
1,403 x 1,892  พิกเซล -  581.33 KB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 1,403 x 1,892 พิกเซล - 599.6 KB - สาธารณสมบัติ
1,403 x 1,892  พิกเซล -  599.6 KB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 1,403 x 1,892 พิกเซล - 276.91 KB - สาธารณสมบัติ
1,403 x 1,892  พิกเซล -  276.91 KB
แผนที่ - ประเทศปากีสถาน - 1,000 x 1,075 พิกเซล - 193.51 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,075  พิกเซล -  193.51 KB