แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศปาปัวนิวกินี
แฟ้ม (2,280 x 1,370 พิกเซล,  File Size : 425.16 KB,  File Format : image/png)

228 x 137 พิกเซล |  570 x 342 พิกเซล |  1,140 x 685 พิกเซล |  1,710 x 1,027 พิกเซล |  2,280 x 1,370 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ปาปัวนิวกินี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย เป็นพื้นที่ทางตะวันออกของเกาะนิวกินี (พื้นที่ทางตะวันตกเป็นของจังหวัดปาปัวของประเทศอินโดนีเซีย) ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ทางตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน

ปัจจุบันปาปัวนิวกินีเป็นประเทศสังเกตการณ์ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 3,531 x 2,123 พิกเซล - 6.27 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,531 x 2,123  พิกเซล -  6.27 MB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 3,223 x 2,000 พิกเซล - 1.39 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,223 x 2,000  พิกเซล -  1.39 MB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 3,038 x 2,258 พิกเซล - 1.29 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,258  พิกเซล -  1.29 MB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 2,560 x 1,823 พิกเซล - 2.47 MB - สาธารณสมบัติ
2,560 x 1,823  พิกเซล -  2.47 MB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 2,406 x 1,446 พิกเซล - 1.02 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,406 x 1,446  พิกเซล -  1.02 MB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 2,280 x 1,370 พิกเซล - 425.16 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,280 x 1,370  พิกเซล -  425.16 KB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 1,698 x 1,260 พิกเซล - 436.99 KB - สาธารณสมบัติ
1,698 x 1,260  พิกเซล -  436.99 KB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 1,189 x 841 พิกเซล - 296.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,189 x 841  พิกเซล -  296.06 KB
แผนที่ - ประเทศปาปัวนิวกินี - 845 x 1,000 พิกเซล - 120.24 KB - สาธารณสมบัติ
845 x 1,000  พิกเซล -  120.24 KB