แผนที่ - ประเทศปาเลา

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศปาเลา
แฟ้ม (979 x 1,219 พิกเซล,  File Size : 84.95 KB,  File Format : image/jpeg)

97 x 121 พิกเซล |  244 x 304 พิกเซล |  489 x 609 พิกเซล |  734 x 914 พิกเซล |  979 x 1,219 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ปาเลา (; ปาเลา: ) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐปาเลา (; ปาเลา: ) เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ไปประมาณ 500 กิโลเมตร ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2537 เป็นหนึ่งในชาติที่ใหม่ที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดในโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศปาเลา
แผนที่ - ประเทศปาเลา - 2,000 x 2,674 พิกเซล - 845.64 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,674  พิกเซล -  845.64 KB
แผนที่ - ประเทศปาเลา - 1,432 x 1,909 พิกเซล - 356.78 KB - สาธารณสมบัติ
1,432 x 1,909  พิกเซล -  356.78 KB
แผนที่ - ประเทศปาเลา - 1,154 x 1,518 พิกเซล - 154.39 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,154 x 1,518  พิกเซล -  154.39 KB
แผนที่ - ประเทศปาเลา - 1,065 x 813 พิกเซล - 170.28 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,065 x 813  พิกเซล -  170.28 KB
แผนที่ - ประเทศปาเลา - 979 x 1,219 พิกเซล - 84.95 KB - สาธารณสมบัติ
979 x 1,219  พิกเซล -  84.95 KB