แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศฝรั่งเศส
แฟ้ม (1,058 x 1,114 พิกเซล,  File Size : 210.81 KB,  File Format : image/jpeg)

105 x 111 พิกเซล |  264 x 278 พิกเซล |  529 x 557 พิกเซล |  793 x 835 พิกเซล |  1,058 x 1,114 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ฝรั่งเศส หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่น ๆ ในต่างทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่า หกเหลี่ยม (L'Hexagone) เนื่องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศ ประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกึ่งประธานาธิบดี โดยยึดอุดมการณ์จากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง

ประเทศฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก อันดอร์ราและสเปน และเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีดินแดนโพ้นทะเลไว้ในครอบครอง ทำให้มีอาณาเขตติดกับประเทศบราซิลและซูรินาเม (ติดกับเฟรนช์เกียนา) และเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ติดกับแซ็ง-มาร์แต็ง) อีกด้วย นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังเชื่อมกับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษอีกด้วย

ประเทศฝรั่งเศสเคยเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศจักรวรรดินิยมที่มีอาณานิคมในครอบครองมากที่สุดในโลก แผ่อาณาเขตตั้งแต่แอฟริกาตะวันตกจนถึงเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเห็นได้ชัดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรม ภาษาและการเมืองการปกครองของดินแดนนั้น ๆ ประเทศฝรั่งเศสถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 82 ล้านคนต่อปี ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอีกด้วย ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ เป็นสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสโลก จีแปด นาโต้และสหภาพละติน ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีหัวรบนิวเคลียร์กว่า 360 หัวรบและเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 59 แห่ง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 5,200 x 4,000 พิกเซล - 3.75 MB - สาธารณสมบัติ
5,200 x 4,000  พิกเซล -  3.75 MB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 2,000 x 1,898 พิกเซล - 749.72 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,898  พิกเซล -  749.72 KB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 2,000 x 1,898 พิกเซล - 5.24 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,898  พิกเซล -  5.24 MB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 2,000 x 2,156 พิกเซล - 1.98 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,156  พิกเซล -  1.98 MB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 1,996 x 2,085 พิกเซล - 1.51 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,996 x 2,085  พิกเซล -  1.51 MB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 1,940 x 1,810 พิกเซล - 1.63 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,940 x 1,810  พิกเซล -  1.63 MB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 1,200 x 1,150 พิกเซล - 739.87 KB - สาธารณสมบัติ
1,200 x 1,150  พิกเซล -  739.87 KB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 1,064 x 1,094 พิกเซล - 251.12 KB - สาธารณสมบัติ
1,064 x 1,094  พิกเซล -  251.12 KB
แผนที่ - ประเทศฝรั่งเศส - 1,058 x 1,114 พิกเซล - 210.81 KB - สาธารณสมบัติ
1,058 x 1,114  พิกเซล -  210.81 KB