แผนที่ - ประเทศพม่า

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศพม่า
แฟ้ม (1,408 x 1,808 พิกเซล,  File Size : 339.64 KB,  File Format : image/pjpeg)

140 x 180 พิกเซล |  352 x 452 พิกเซล |  704 x 904 พิกเซล |  1,056 x 1,356 พิกเซล |  1,408 x 1,808 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
พม่า หรือ เมียนมาร์ มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (; ปหฺยี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มยะหฺม่า ไหฺน่หฺงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน
นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก

ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย

สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์ และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหารได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศพม่า
แผนที่ - ประเทศพม่า - 2,366 x 3,092 พิกเซล - 1.83 MB - สาธารณสมบัติ
2,366 x 3,092  พิกเซล -  1.83 MB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,410 x 1,808 พิกเซล - 676.54 KB - สาธารณสมบัติ
1,410 x 1,808  พิกเซล -  676.54 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,410 x 1,808 พิกเซล - 799.33 KB - สาธารณสมบัติ
1,410 x 1,808  พิกเซล -  799.33 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,408 x 1,808 พิกเซล - 339.64 KB - สาธารณสมบัติ
1,408 x 1,808  พิกเซล -  339.64 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,400 x 1,892 พิกเซล - 891.67 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,892  พิกเซล -  891.67 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,200 x 2,520 พิกเซล - 560.07 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 2,520  พิกเซล -  560.07 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,200 x 2,520 พิกเซล - 2.06 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 2,520  พิกเซล -  2.06 MB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,118 x 2,000 พิกเซล - 836.3 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,118 x 2,000  พิกเซล -  836.3 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 1,101 x 2,472 พิกเซล - 3.88 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,101 x 2,472  พิกเซล -  3.88 MB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 527 x 954 พิกเซล - 56.24 KB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
527 x 954  พิกเซล -  56.24 KB
แผนที่ - ประเทศพม่า - 484 x 1,024 พิกเซล - 958.33 KB - สาธารณสมบัติ
484 x 1,024  พิกเซล -  958.33 KB