แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศฟินแลนด์
แฟ้ม (683 x 1,000 พิกเซล,  File Size : 522.4 KB,  File Format : image/png)

68 x 100 พิกเซล |  170 x 250 พิกเซล |  341 x 500 พิกเซล |  512 x 750 พิกเซล |  683 x 1,000 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศฟินแลนด์ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์
เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เขตแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลบอลติก ทางด้านใต้จรดอ่าวฟินแลนด์ ทางตะวันตกจรดอ่าวบอทเนีย ประเทศฟินแลนด์มีชายแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และรัสเซีย สำหรับหมู่เกาะโอลันด์ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นั้น อยู่ภายใต้การปกครองของฟินแลนด์ แต่เป็นเขตปกครองตนเอง เคยถูกรัสเซียยึดครองและเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย

ฟินแลนด์มีประชากรเพียง 5 ล้านคน ในพื้นที่ 338,145 ตารางกิโลเมตร นับว่ามีประชากรที่เบาบาง แต่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ตามสถิติของสหประชาชาติ พ.ศ. 2549 อยู่ในลำดับที่ 11 ฟินแลนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนหลายศตวรรษ หลังจากนั้นก็อยู่ภายใต้จักรวรรดิรัสเซียจนถึงปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันฟินแลนด์เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ภาษาฟินแลนด์เป็นหนึ่งในภาษาทางการไม่กี่ภาษาของสหภาพยุโรป ที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดเป็นกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน ร่วมกับภาษาเอสโตเนีย ภาษาฮังการี และภาษามอลตา

ตั้งแต่ประมาณ 2,700 ปีก่อนพุทธกาล ดินแดนฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทางใต้ของอ่าวฟินแลนด์ โดยเข้ามาทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ มีหลักฐานของเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะ ต่อมาในยุคสำริด พื้นที่ทางชายฝั่งของฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากสแกนดิเนเวียและยุโรปกลาง ในขณะที่พื้นที่ที่อยู่ห่างจากทะเลเข้าไป ได้รับอิทธิพลการใช้สำริดมาจากทางตะวันออกมากกว่า

ในพุทธศตวรรษที่ 5 พบว่ามีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับสแกนดิเนเวียมากขึ้น และการค้นพบวัตถุแบบโรมันจากยุคนี้ด้วย ปรากฏการกล่าวถึงชาวฟินแลนด์ในเอกสารของชาวโรมันในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 7
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Sertmann)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์ - 2,862 x 4,732 พิกเซล - 6.3 MB - สาธารณสมบัติ
2,862 x 4,732  พิกเซล -  6.3 MB
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์ - 2,000 x 2,928 พิกเซล - 7.2 MB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 2,928  พิกเซล -  7.2 MB
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์ - 1,905 x 3,296 พิกเซล - 1.78 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,905 x 3,296  พิกเซล -  1.78 MB
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์ - 1,662 x 2,000 พิกเซล - 2.5 MB - สาธารณสมบัติ
1,662 x 2,000  พิกเซล -  2.5 MB
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์ - 872 x 1,718 พิกเซล - 519.39 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
872 x 1,718  พิกเซล -  519.39 KB
แผนที่ - ประเทศฟินแลนด์ - 683 x 1,000 พิกเซล - 522.4 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
683 x 1,000  พิกเซล -  522.4 KB