แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศฟิลิปปินส์
แฟ้ม (1,002 x 1,426 พิกเซล,  File Size : 291.99 KB,  File Format : image/jpeg)

100 x 142 พิกเซล |  250 x 356 พิกเซล |  501 x 713 พิกเซล |  751 x 1,069 พิกเซล |  1,002 x 1,426 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ฟิลิปปินส์ (; ฟิลิปีโน: ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (; ฟิลิปีโน: ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489) ได้ครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลา 4 ศตวรรษ และเป็นสองอิทธิพลใหญ่ที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (อีกชาติหนึ่งคือติมอร์-เลสเต) และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อาร์โนลด์ โจเซฟ ทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 4,600 x 6,000 พิกเซล - 3.58 MB - สาธารณสมบัติ
4,600 x 6,000  พิกเซล -  3.58 MB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 2,000 x 3,120 พิกเซล - 214.39 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 3,120  พิกเซล -  214.39 KB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 1,871 x 2,468 พิกเซล - 597 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,871 x 2,468  พิกเซล -  597 KB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 1,871 x 2,468 พิกเซล - 1.23 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,871 x 2,468  พิกเซล -  1.23 MB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 1,048 x 1,454 พิกเซล - 206.19 KB - สาธารณสมบัติ
1,048 x 1,454  พิกเซล -  206.19 KB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 1,016 x 1,438 พิกเซล - 1.62 MB - สาธารณสมบัติ
1,016 x 1,438  พิกเซล -  1.62 MB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 1,002 x 1,426 พิกเซล - 291.99 KB - สาธารณสมบัติ
1,002 x 1,426  พิกเซล -  291.99 KB
แผนที่ - ประเทศฟิลิปปินส์ - 839 x 1,000 พิกเซล - 155.29 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
839 x 1,000  พิกเซล -  155.29 KB