แผนที่ - ประเทศภูฏาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศภูฏาน
แฟ้ม (3,008 x 1,847 พิกเซล,  File Size : 845.3 KB,  File Format : image/png)

300 x 184 พิกเซล |  752 x 461 พิกเซล |  1,504 x 923 พิกเซล |  2,256 x 1,385 พิกเซล |  3,008 x 1,847 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน ) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน

ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul (อ่านว่า ดรุก ยุล) แปลว่า "ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) " นอกจากนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen เนื่องจากที่ภูฏาน เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน (Bhutan) มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า "แผ่นดินบนที่สูง" (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน)

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ประกาศว่า จะไม่สนใจ GDP (GDP - Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH - Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศภูฏาน
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 3,008 x 1,847 พิกเซล - 845.3 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,847  พิกเซล -  845.3 KB
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 1,863 x 1,590 พิกเซล - 613.84 KB - สาธารณสมบัติ
1,863 x 1,590  พิกเซล -  613.84 KB
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 1,846 x 1,590 พิกเซล - 483.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,846 x 1,590  พิกเซล -  483.89 KB
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 1,846 x 1,590 พิกเซล - 280.7 KB - สาธารณสมบัติ
1,846 x 1,590  พิกเซล -  280.7 KB
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 1,344 x 730 พิกเซล - 202.49 KB - สาธารณสมบัติ
1,344 x 730  พิกเซล -  202.49 KB
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 932 x 632 พิกเซล - 22.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
932 x 632  พิกเซล -  22.92 KB
แผนที่ - ประเทศภูฏาน - 874 x 570 พิกเซล - 360.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
874 x 570  พิกเซล -  360.95 KB