แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศมองโกเลีย
แฟ้ม (1,208 x 991 พิกเซล,  File Size : 236.45 KB,  File Format : image/jpeg)

120 x 99 พิกเซล |  302 x 247 พิกเซล |  604 x 495 พิกเซล |  906 x 743 พิกเซล |  1,208 x 991 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศมองโกเลีย เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 3,037 x 2,258 พิกเซล - 1.59 MB - สาธารณสมบัติ
3,037 x 2,258  พิกเซล -  1.59 MB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 3,008 x 1,728 พิกเซล - 1.05 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  พิกเซล -  1.05 MB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 2,071 x 1,000 พิกเซล - 2.75 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,071 x 1,000  พิกเซล -  2.75 MB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 1,280 x 958 พิกเซล - 221.68 KB - สาธารณสมบัติ
1,280 x 958  พิกเซล -  221.68 KB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 1,270 x 668 พิกเซล - 153.36 KB - สาธารณสมบัติ
1,270 x 668  พิกเซล -  153.36 KB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 1,208 x 991 พิกเซล - 236.45 KB - สาธารณสมบัติ
1,208 x 991  พิกเซล -  236.45 KB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 1,205 x 990 พิกเซล - 306.3 KB - สาธารณสมบัติ
1,205 x 990  พิกเซล -  306.3 KB
แผนที่ - ประเทศมองโกเลีย - 1,200 x 568 พิกเซล - 1.15 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 568  พิกเซล -  1.15 MB